Xem bản sao lưu và khôi phục lịch sử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Lưu ý: Hãy ghé thăm www.microsoft.com cho thông tin cập nhật mới nhất và hoàn chỉnh.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

  2. Trong phần sao lưu và khôi phục , bấm lịch sử sao lưu và khôi phục.

  3. Trên trang sao lưu và khôi phục lịch sử, trong hộp vị trí sao lưu , nhập vị trí của tệp sao lưu, sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một vị trí sao lưu, bạn không cần phải thực hiện bước này. Nếu bạn đã tạo bản sao lưu và muốn sửa đổi vị trí sao lưu, bấm Thay đổi thư mục, và sau đó thực hiện điều này bước.

  4. Lịch sử sao lưu và khôi phục được hiển thị trên trang sao lưu và khôi phục lịch sử. Từ Trang này, bạn có thể chọn bản sao lưu để khôi phục.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×