Xem Xu hướng phổ biến và Mục Phổ biến Nhất

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để xác định cách dùng xu hướng và tìm hiểu tại thời điểm nào hoạt động được cao hoặc thấp, bạn có thể xem báo cáo Xu hướng phổ biến cho một site hoặc tuyển tập trang. Các báo cáo hiển thị thông tin lịch sử sử dụng, chẳng hạn như số lượng người dùng duy nhất mỗi tháng hoặc ngày và dạng xem (số lần). Xu hướng phổ biến cho một trang hoặc một mục trong thư viện Hiển thị số lượng xem trang hoặc mục đã có gần đây.

Bạn cũng có thể xem các Mục phổ biến nhất trong một thư viện. Bạn sẽ thấy những mục nào có tối đa dạng xem, hoặc gần đây hoặc bao giờ hết (từ lần đầu tiên mục được sẵn dùng.)

Xem Xu hướng Phổ biến cho một site

 1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Quản trị Site, bấm Xu hướng Phổ biến.

 3. Hãy bấm Sử dụng.

 4. Bấm mở để mở báo cáo trong Excel.

Đầu trang

Xem Xu hướng Phổ biến cho một tuyển tập site

 1. Trong tuyển tập site, bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Quản trị Tuyển tập Site, bấm Báo cáo Phổ biến và Tìm kiếm.

 3. Dưới Báo cáo Sử dụng, bấm Sử dụng.

 4. Bấm mở để mở báo cáo trong Excel.

Bạn cũng có thể xem báo cáo khác cho tuyển tập trang, hãy xem xem sử dụng và báo cáo tìm kiếm.

Đầu trang

Xem Xu hướng Phổ biến cho một trang hoặc mục trong một thư viện

 1. Trên site của bạn, hãy dẫn hướng đến thư viện tài liệu liên quan.

 2. Chọn một hoặc nhiều trang hoặc các khoản mục mà bạn muốn xem các xu hướng.

 3. Bấm tab TỆP.

 4. Trên ribbon, hãy bấm Xu hướng Phổ biến.

Xu hướng Phổ biến

 1. Bấm mở để mở báo cáo Chi tiết cách dùng trong Excel. Không có một tab trong báo cáo cho mỗi mục mà bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể thấy xu hướng phổ biến cho một trang hoặc một mục từ dạng xem Mục Phổ biến Nhất.

Hoặc bạn có thể đến một trang cá nhân và chọn tab TRANG > Xu hướng Phổ biến.

Đầu trang

Xem các Mục Phổ biến Nhất trong một thư viện

 1. Trên site của bạn, vào thư viện tài liệu liên quan.

 2. Bấm tab Thư viện .

 3. Trên ruy-băng, bấm Mục phổ biến nhất.
  Mục Phổ biến Nhất

Bạn có thể sắp xếp danh sách theo Gần đây (số lần xem 14 ngày trước), hoặc Bất kỳ (số lần xem từ lần đầu tiên mục được sẵn dùng).

Để xem chi tiết hơn về mỗi khoản mục, bấm vào nối kết Xu hướng Phổ biến bên dưới mỗi URL của mục.

Đầu trang

Xem báo cáo Sử dụng và Tìm kiếm cho tất cả các site

Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể xem sử dụng và báo cáo tìm kiếm cho toàn bộ người thuê. Xem báo cáo sử dụng và tìm kiếm trong dạng xem.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×