Xem Xu hướng phổ biến và Mục Phổ biến Nhất

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xác định xu hướng sử dụng và tìm hiểu xem hoạt động cao hoặc thấp vào những thời điểm nào, bạn có thể xem các báo cáo Xu hướng Phổ biến cho site hoặc một tuyển tập site. Các báo cáo hiện thông tin lịch sử sử dụng, chẳng hạn như số lượt xem (lượt truy cập) và những người dùng đặc biệt mỗi ngày hoặc tháng. Xu hướng Phổ biến cho một trang hoặc một mục trong một thư viện cho biết số lần xem trang hoặc mục đã có gần đây.

Bạn cũng có thể xem Mục Phổ biến Nhất trong một thư viện. Bạn sẽ thấy mục nào có các hầu hết các lần xem, hoặc là gần đây hoặc bất kỳ (từ lần đầu tiên mục trở thành sẵn dùng.)

Xem Xu hướng Phổ biến cho một site

 1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Quản trị Site, bấm Xu hướng Phổ biến.

 3. Hãy bấm Sử dụng.

 4. Bấm Mở để mở báo cáo trong Excel.

Đầu Trang

Xem Xu hướng Phổ biến cho một tuyển tập site

 1. Trong tuyển tập site, bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Quản trị Tuyển tập Site, bấm Báo cáo Phổ biến và Tìm kiếm.

 3. Dưới Báo cáo Sử dụng, bấm Sử dụng.

 4. Bấm Mở để mở báo cáo trong Excel.

Bạn cũng có thể xem báo cáo khác cho tuyển tập site, hãy xem Xem báo cáo sử dụng và tìm kiếm.

Đầu Trang

Xem Xu hướng Phổ biến cho một trang hoặc mục trong một thư viện

 1. Trên site của bạn, hãy dẫn hướng đến thư viện tài liệu liên quan.

 2. Chọn một hoặc nhiều trang hoặc các khoản mục mà bạn muốn xem các xu hướng.

 3. Bấm tab TỆP.

 4. Trên ribbon, hãy bấm Xu hướng Phổ biến.

Xu hướng Phổ biến

 1. Bấm Mở để mở báo cáo Chi tiết Sử dụng trong Excel. Có một tab trong báo cáo cho mỗi khoản mục mà bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể thấy xu hướng phổ biến cho một trang hoặc một mục từ dạng xem Mục Phổ biến Nhất.

Hoặc bạn có thể đến một trang cá nhân và chọn tab TRANG > Xu hướng Phổ biến.

Đầu Trang

Xem các Mục Phổ biến Nhất trong một thư viện

 1. Trên site của bạn, vào thư viện tài liệu liên quan.

 2. Bấm tab Thư viện .

 3. Trên ribbon, hãy bấm Mục Phổ biến Nhất.
  Mục Phổ biến Nhất

Bạn có thể sắp xếp danh sách theo Gần đây (số lần xem 14 ngày trước), hoặc Bất kỳ (số lần xem từ lần đầu tiên mục được sẵn dùng).

Để xem chi tiết hơn về mỗi khoản mục, bấm vào nối kết Xu hướng Phổ biến bên dưới mỗi URL của mục.

Đầu Trang

Xem báo cáo Sử dụng và Tìm kiếm cho tất cả các site

Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể xem báo cáo sử dụng và tìm kiếm cho toàn bộ người thuê. Hãy xem Xem báo cáo sử dụng và tìm kiếm.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×