Xem được bảo vệ thư trên thiết bị Android của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office 365 được bảo vệ thư được dùng để gửi email mật hoặc nhạy cảm nội dung để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật. Nếu bạn nhận được một thông báo được bảo vệ bằng Office 365, bạn có thể xem những mục này trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn được thiết lập, bạn có các tùy chọn khác nhau để đọc O365 được bảo vệ thư trên thiết bị Android của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không biết những chức năng OME tổ chức của bạn có, bạn sẽ phải yêu cầu của bạn quản trị CNTT.

Chọn trải nghiệm OME tổ chức của bạn đang dùng:

Nếu tổ chức của bạn đã cập nhật cho các chức năng OME mới nhất, bạn không còn cần tải xuống ứng dụng riêng biệt để đọc Office 365 bảo vệ thư!

Ngày tháng 8 15, 2018, Office thư mã hóa (OME) trình xem ứng dụng di động sẽ không còn có sẵn trên cửa hàng Google Play. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng trình xem OME, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó.

Dùng ứng dụng trình xem OME Android để xem được bảo vệ thư

Chọn ứng dụng email của bạn trong các tùy chọn sau:

Sử dụng trình xem OME với Outlook cho Android ứng dụng di động

 1. Mở thư được mã hóa trong Outlook cho Android. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html và sau đó gõ nhẹ vào Trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

  Trình xem OME với Outlook cho Android 1

  Trình xem OME với Outlook cho Android 2

 2. Chọn một trong các phương pháp xác nhận tài khoản của bạn dưới đây.

  Dùng mật khẩu xài một

  Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Trình xem OME - mật mã thư

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Bạn cũng có thể xác thực định danh của bạn bằng cách dùng Account Microsoft của bạn, chẳng hạn như một hotmail.com, outlook.com, hoặc Office 365 của công ty hoặc trường học địa chỉ email. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft với địa chỉ email hiện có của bạn.

  Chọn đăng nhập để sử dụng MSA của bạn

 3. Tiếp tục các bước để tùy chọn mà bạn đã chọn ở trên.

  Dùng mật khẩu xài một

  Nếu bạn đã chọn "Sử dụng mật khẩu xài một", bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong Outlook cho Android. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra tab khác trong Outlook cho Android hoặc hộp email rác của bạn.

  Trình xem OME mã truyền Email

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Nếu bạn chọn để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Account Microsoft và muốn tạo một, gõ nhẹ vào Đăng ký ngay và hoàn thành biểu mẫu.

  Đăng nhập vào trình xem OME

 4. Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng Samsung Email

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng Android Email. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html , sau đó chọn Trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

  Trình xem OME với ứng dụng Android Email 1

  Trình xem OME với ứng dụng Android Email 2

 2. Nếu được nhắc với điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, gõ nhẹ vào chấp nhận để tiếp tục.

 3. Chọn một trong các phương pháp xác nhận tài khoản của bạn dưới đây.

  Dùng mật khẩu xài một

  Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Trình xem OME - mật mã thư

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Bạn cũng có thể xác thực định danh của bạn bằng cách dùng Account Microsoft của bạn, chẳng hạn như một hotmail.com, outlook.com, hoặc Office 365 của công ty hoặc trường học địa chỉ email. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft với địa chỉ email hiện có của bạn.

  Chọn đăng nhập để sử dụng MSA của bạn

 4. Tiếp tục các bước để tùy chọn mà bạn đã chọn ở trên.

  Dùng mật khẩu xài một

  Nếu bạn đã chọn "Sử dụng mật khẩu xài một", bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng Email. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

  Trình xem OME mã truyền Email

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Nếu bạn chọn để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Account Microsoft và muốn tạo một, gõ nhẹ vào Đăng ký ngay và hoàn thành biểu mẫu.

  Đăng nhập vào trình xem OME

 5. Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng Gmail

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng Gmail. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html , sau đó chọn Trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

  Trình xem OME với Gmail trên Android 1

  Trình xem OME với Gmail trên Android 2

 2. Nếu được nhắc với điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, gõ nhẹ vào chấp nhận để tiếp tục.

 3. Chọn một trong các phương pháp xác nhận tài khoản của bạn dưới đây.

  Dùng mật khẩu xài một

  Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Trình xem OME - mật mã thư

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Bạn cũng có thể xác thực định danh của bạn bằng cách dùng Account Microsoft của bạn, chẳng hạn như một hotmail.com, outlook.com, hoặc Office 365 của công ty hoặc trường học địa chỉ email. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft với địa chỉ email hiện có của bạn.

  Chọn đăng nhập để sử dụng MSA của bạn

 4. Tiếp tục các bước để tùy chọn mà bạn đã chọn ở trên.

  Dùng mật khẩu xài một

  Nếu bạn đã chọn "Sử dụng mật khẩu xài một", bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng Gmail. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

  Trình xem OME mã truyền Email

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Nếu bạn chọn để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Account Microsoft và muốn tạo một, gõ nhẹ vào Đăng ký ngay và hoàn thành biểu mẫu.

  Đăng nhập vào trình xem OME

 5. Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với Yahoo ứng dụng thư

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng Yahoo Mail. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html , gõ nhẹ vào dạng xem, sau đó chọn Trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

  Trình xem OME với Yahoo Mail trên Android 1

  Trình xem OME với Yahoo Mail trên Android 2

 2. Chọn một trong các phương pháp xác nhận tài khoản của bạn dưới đây.

  Dùng mật khẩu xài một

  Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Trình xem OME - mật mã thư

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Bạn cũng có thể xác thực định danh của bạn bằng cách dùng Account Microsoft của bạn, chẳng hạn như một hotmail.com, outlook.com, hoặc Office 365 của công ty hoặc trường học địa chỉ email. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft với địa chỉ email hiện có của bạn.

  Chọn đăng nhập để sử dụng MSA của bạn

 3. Tiếp tục các bước để tùy chọn mà bạn đã chọn ở trên.

  Dùng mật khẩu xài một

  Nếu bạn đã chọn "Sử dụng mật khẩu xài một", bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng Yahoo Mail. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

  Trình xem OME mã truyền Email

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Nếu bạn chọn để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Account Microsoft và muốn tạo một, gõ nhẹ vào Đăng ký ngay và hoàn thành biểu mẫu.

  Đăng nhập vào trình xem OME

 4. Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng email trên Android

 1. Mở thư được mã hóa từ ứng dụng email trên thiết bị di động Android của bạn. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html và chọn mở trong trình Xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.

 2. Chọn một trong các phương pháp xác nhận tài khoản của bạn dưới đây.

  Dùng mật khẩu xài một

  Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Trình xem OME - mật mã thư

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Bạn cũng có thể xác thực định danh của bạn bằng cách dùng Account Microsoft của bạn, chẳng hạn như một hotmail.com, outlook.com, hoặc Office 365 của công ty hoặc trường học địa chỉ email. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft với địa chỉ email hiện có của bạn.

  Chọn đăng nhập để sử dụng MSA của bạn

 3. Tiếp tục các bước để tùy chọn mà bạn đã chọn ở trên.

  Dùng mật khẩu xài một

  Nếu bạn đã chọn "Sử dụng mật khẩu xài một", bạn sẽ nhận được email có chứa mã truyền vào địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

  Trình xem OME mã truyền Email

  Đăng nhập bằng Account Microsoft của bạn

  Nếu bạn chọn để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn không có Account Microsoft và muốn tạo một, gõ nhẹ vào Đăng ký ngay và hoàn thành biểu mẫu.

  Đăng nhập vào trình xem OME

 4. Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Thao tác thêm với trình xem OME của bạn

 1. Với một thư được mã hóa mở trong trình xem OME, gõ nhẹ vào biểu tượng trả lời mũi tên .

  Trả lời trình xem OME - 1

 2. Gõ nhẹ vào Trả lời hoặc Trả lời Tất cả. Bạn cũng có thể chọn chuyển tiếp thư.

 3. Nhập trả lời của bạn và gõ nhẹ vào gửi.

  Trả lời trình xem OME - 2

Thư trả lời của bạn được mã hóa và bản sao được mã hóa của trả lời của bạn được gửi cho bạn.

 1. Với một thư được mã hóa mở trong trình xem OME, gõ nhẹ vào phần đính kèm.

 2. Sau khi được tải xuống, chọn ứng dụng để xem phần đính kèm.

Cần trợ giúp truy nhập thư được mã hóa? Hãy thử những mẹo dưới đây:

 • Nếu bạn bị kẹt trên một màn hình tải hoặc không có tải, thoát khỏi ứng dụng và đi qua từng bước một lần nữa.

 • Nếu bạn không nhìn thấy email mật khẩu của bạn từ Mã hóa thư Microsoft Office 365 trong hộp thư đến của bạn, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

 • Nếu mật khẩu của bạn không còn hiệu lực vì 15 phút hoặc hơn trôi qua, hãy xem qua các bước trên đây một lần nữa để yêu cầu một mật khẩu mới.

 • Nếu bạn đã đã chọn trên mật khẩu và không điều nào đã nạp, trở lại email mã truyền và gõ nhẹ lần nữa.

 • Nếu bạn thấy thông báo "Chúng tôi không tìm thấy tài khoản Microsoft", hãy đảm bảo bạn đã nhập địa chỉ email của bạn chính xác. Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo hoặc chọn sử dụng tùy chọn mật khẩu một lần.

 • Tại sao thư được mã hóa email của tôi nhìn rất khác với ảnh chụp màn hình trên Trang này? Các tổ chức sử dụng Mã hóa Thư Office 365 có thể tùy chỉnh thư của họ để người nhận của họ. Trong khi email có thể trông khác nhau theo xây dựng thương hiệu của tổ chức, những bước chung sẽ giống nhau.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×