Xem được bảo vệ thư trên iPhone hoặc iPad của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiều tổ chức, các công ty và cá nhân sử dụng Office 365 bảo vệ thư để gửi email mật với thông tin nhạy cảm.

Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn được thiết lập và chức năng nào được bật, bạn có các tùy chọn khác nhau để đọc O365 được bảo vệ thư trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc những chức năng OME tổ chức của bạn có, bạn sẽ phải yêu cầu của bạn quản trị CNTT.

Chọn trải nghiệm OME tổ chức của bạn đang dùng:

Trải nghiệm OME mới không yêu cầu bạn tải xuống ứng dụng riêng biệt. Nếu tổ chức của bạn đã cập nhật cho các chức năng OME mới nhất, chúng tôi khuyên nên sử dụng Outlook cho iOS cho một trải nghiệm liền mạch và bảo mật đọc thư Office 365. Hãy xem làm thế nào để tôi mở một thông báo bảo mật bằng mã hóa Office 365 cho các hướng dẫn trên xem O365 bảo vệ thư trong ứng dụng email khác.

Làm thế nào để đọc, trả lời tới, hoặc chuyển tiếp bảo vệ thư từ Office 365 trong ứng dụng thư iOS

 1. Bộ phận CNTT của bạn phải cho phép "giải mã dịch vụ phía" cho ứng dụng thư iOS.

  Lưu ý: Office 365 bảo vệ thư có thể chỉ được đọc trong ứng dụng thư iOS quản trị của bạn đã bật "giải mã dịch vụ phía." Điều này có nghĩa là rằng Office 365 sẽ giải mã thông báo cho bạn trước khi nó đến hộp thư đến thư iOS của bạn.

 2. Được bảo vệ thư từ tổ chức của bạn được giải mã bằng Office 365 trước khi tiếp cận hộp thư đến của bạn.

 3. Mở ứng dụng thư và gõ nhẹ vào thư để xem nó.

  Một giải mã thông báo sẽ hiển thị Mẹo an toàn về độ nhạy của thông điệp email:

  Mẹo an toàn: Công ty của bạn đã bảo vệ thông báo này với Office 365.

  Thư mà không giải mã vì thiết đặt quản trị trông như thế này:

  Lưu ý: Nếu bạn thấy điều này, chúng tôi khuyên nên sử dụng ứng dụng Outlook cho iOS .

  Bạn không thể xem được bảo vệ thư trong ứng dụng thư iOS nếu quản trị của bạn không phép nó.

 4. Khi bạn trả lời thư, Exchange Online sẽ xác định hay không, bạn có quyền từ tổ chức của bạn làm như vậy.

  Nếu bạn có quyền, Office 365 khác là bảo vệ thư trở về người gửi. Nếu bạn không, hoặc thư được gửi dưới dạng "Dạng xem" người gửi, bạn sẽ nhận được một báo cáo không chuyển phát.

  Lưu ý: Ứng dụng thư iOS không phải là khả năng đọc quyền từ Exchange Online. Chỉ sau khi bạn tìm cách để trả lời hoặc chuyển tiếp thư được bảo vệ sẽ Exchange Online có thể xác định các quyền của bạn.

  Báo cáo không chuyển phát

Ngày tháng 8 15, 2018, Office thư mã hóa (OME) trình xem ứng dụng di động sẽ không còn có sẵn trên iOS App Store. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng trình xem OME, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó.

Dùng ứng dụng trình xem OME để xem được bảo vệ thư

Chọn ứng dụng email của bạn trong các tùy chọn sau:

Sử dụng trình xem OME với Outlook cho ứng dụng di động iOS

 1. Mở thư được mã hóa trong Outlook cho iOS. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html .

  Trình xem OME Outlook cho iOS 1

 2. Trong phần đính kèm thư, hãy gõ nhẹ vào mũi tên ở góc trên bên phải. Gõ nhẹ vào mở bằng … , và sau đó gõ nhẹ sao chép vào trình xem OME.

  Trình xem OME Outlook cho iOS 2 Trình xem OME Outlook cho iOS 3

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 3. Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy một tùy chọn cho biết đăng nhập nếu bạn đang xem một thư cũ đã gửi trong ngày hoặc phiên bản cũ hơn. Chỉ cần tiếp tục với bước được nêu ở đây bằng cách chọn sử dụng mật khẩu xài một.

  Một thời gian mật mã

 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong Outlook cho iOS. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền. Nếu được nhắc để mở trong trình xem OME, gõ nhẹ mở.

  Trình xem OME - mật mã đã nhận

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra tab khác trong Outlook cho iOS hoặc hộp email rác của bạn.

Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng thư iOS dựng sẵn

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng thư iOS. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html để mở nó.

  Trình xem OME cho iOS ứng dụng thư 1

 2. Trong phần đính kèm thư, hãy gõ nhẹ vào phía trên cùng của màn hình của bạn để hiển thị thanh hành động. Bây giờ, gõ nhẹ vào mũi tên ở góc trên bên phải. Cuộn sang phải và chọn sao chép vào trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.

  Trình xem OME với Gmail 2 Trình xem OME với Gmail 3

 3. Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy một tùy chọn cho biết đăng nhập nếu bạn đang xem một thư cũ đã gửi trong ngày hoặc phiên bản cũ hơn. Chỉ cần tiếp tục với bước được nêu ở đây bằng cách chọn sử dụng mật khẩu xài một.

  Một thời gian mật mã

 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng thư của bạn. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền. Nếu được nhắc để mở trong trình xem OME, gõ nhẹ mở.

  Trình xem OME - mật mã đã nhận

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng Gmail trên iOS

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng Gmail. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html để mở nó.

  Trình xem OME với Gmail 1

 2. Trong phần đính kèm thư, hãy gõ nhẹ vào phía trên cùng của màn hình của bạn để hiển thị thanh hành động. Bây giờ, gõ nhẹ vào mũi tên ở góc trên bên phải. Cuộn sang phải và chọn sao chép vào trình xem OME.

  Trình xem OME với Gmail 2 Trình xem OME với Gmail 3

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 3. Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy một tùy chọn cho biết đăng nhập nếu bạn đang xem một thư cũ đã gửi trong ngày hoặc phiên bản cũ hơn. Chỉ cần tiếp tục với bước được nêu ở đây bằng cách chọn sử dụng mật khẩu xài một.

  Một thời gian mật mã

 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng Gmail của bạn. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền. Nếu được nhắc để mở trong trình xem OME, gõ nhẹ mở.

  Trình xem OME với Gmail 4

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng Yahoo Mail trên iOS

 1. Mở thư được mã hóa trong ứng dụng Yahoo Mail. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html để mở nó.

  Trình xem OME với Yahoo 1

 2. Trong phần đính kèm thư, hãy gõ nhẹ vào mũi tên ở góc trên bên phải. Gõ nhẹ vào mở bằng … , và sau đó gõ nhẹ sao chép vào trình xem OME.

  Trình xem OME với Yahoo 2 Trình xem OME với Yahoo 3

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 3. Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy một tùy chọn cho biết đăng nhập nếu bạn đang xem một thư cũ đã gửi trong ngày hoặc phiên bản cũ hơn. Chỉ cần tiếp tục với bước được nêu ở đây bằng cách chọn sử dụng mật khẩu xài một.

  Một thời gian mật mã

 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa mật khẩu mà bạn cần trong ứng dụng Yahoo Mail của bạn. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền. Nếu được nhắc để mở trong trình xem OME, gõ nhẹ mở.

  Trình xem OME với Yahoo 4

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Sử dụng trình xem OME với ứng dụng email trên iOS

 1. Mở thư được mã hóa từ ứng dụng email trên iPhone hoặc iPad của bạn. Khi bạn mở thư, bạn sẽ thấy phần đính kèm được gọi là message.html. Gõ nhẹ vào phần đính kèm message.html để mở nó.

 2. Chọn sao chép vào trình xem OME.

  Lưu ý: Để hoàn tất bước này, bạn phải có trình xem OME cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 3. Trong trình xem OME, gõ nhẹ sử dụng mật khẩu xài một.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy một tùy chọn cho biết đăng nhập nếu bạn đang xem một thư cũ đã gửi trong ngày hoặc phiên bản cũ hơn. Chỉ cần tiếp tục với bước được nêu ở đây bằng cách chọn sử dụng mật khẩu xài một.

 4. Bạn sẽ nhận được email có chứa mã truyền. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà thư được mã hóa ban đầu được gửi. Mở email và gõ nhẹ vào mã truyền. Nếu được nhắc để mở trong trình xem OME, gõ nhẹ mở.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy một email từ mã hóa thư Microsoft Office 365, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

Bây giờ, bạn sẽ có thể để xem thư được mã hóa của bạn, tải xuống phần đính kèm bất kỳ hoặc trả lời bằng tin nhắn được mã hóa riêng của bạn.

Thao tác thêm với trình xem OME của bạn

 1. Với một thư được mã hóa mở trong trình xem OME, gõ nhẹ vào biểu tượng trả lời mũi tên .

  Trả lời trình xem OME - 1

 2. Gõ nhẹ vào Trả lời hoặc Trả lời Tất cả. Bạn cũng có thể chọn chuyển tiếp thư.

 3. Nhập trả lời của bạn và gõ nhẹ vào gửi.

  Trả lời trình xem OME - 2

Thư trả lời của bạn được mã hóa và bản sao được mã hóa của trả lời của bạn được gửi cho bạn.

 1. Với một thư được mã hóa mở trong trình xem OME, gõ nhẹ vào phần đính kèm.

 2. Gõ nhẹ vào Xem trước phần đính kèm để xem phần đính kèm trong trình xem OME. Bạn cũng có thể chọn để Mở phần đính kèm trong một ứng dụng khác nhau.

Cần trợ giúp truy nhập thư được mã hóa? Hãy thử những mẹo dưới đây:

 • Nếu bạn bị kẹt trên một màn hình tải hoặc không có tải, thoát khỏi ứng dụng và đi qua từng bước một lần nữa.

 • Nếu bạn không nhìn thấy email mật khẩu của bạn từ Mã hóa thư Microsoft Office 365 trong hộp thư đến của bạn, hãy kiểm tra các tùy chọn thư mục hoặc bộ lọc thư rác.

 • Nếu mật khẩu của bạn không còn hiệu lực vì 15 phút hoặc hơn trôi qua, hãy xem qua các bước trên đây một lần nữa để yêu cầu một mật khẩu mới.

 • Nếu bạn đã đã chọn trên mật khẩu và không điều nào đã nạp, trở lại email mã truyền và gõ nhẹ lần nữa.

 • Tại sao thư được mã hóa email của tôi nhìn rất khác với ảnh chụp màn hình trên Trang này? Các tổ chức sử dụng Mã hóa Thư Office 365 có thể tùy chỉnh thư của họ để người nhận của họ. Trong khi email có thể trông khác nhau theo xây dựng thương hiệu của tổ chức, những bước chung sẽ giống nhau.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×