Xem Điều khoản về Quyền riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office 2010 tuyên bố về quyền riêng tư sẵn dùng chỉ trực tuyến tại Tô sáng tuyên bố về quyền riêng tư đối với Microsoft Office 2010.

Xem điều khoản về quyền riêng tư từ bên trong một chương trình Office

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

  4. Dưới mục Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy bấm nối kết đến Điều khoản về Quyền riêng tư.

Tìm kiếm Office.com

  1. Đảm bảo rằng máy tính của bạn được kết nối với Internet.

  2. Trong cửa sổ chính của chương trình Microsoft Office 2010 của bạn, hãy bấm F1 để mở Trợ giúp.

  3. Trên menu Trạng thái kết nối , nằm ở dưới cùng của cửa sổ trợ giúp, hãy bấm Hiển thị nội dung từ Office.com.

  4. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập điều khoản về quyền riêng tư.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×