Xén ảnh trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi chèn ảnh vào ghi chú, bạn có thể cho rằng ảnh hiển thị quá rộng so với mức bạn muốn hoặc cần. Ví dụ: ảnh chụp bằng điện thoại di động có thể hiển thị nền quá rộng. Thay vì xén ảnh, điều mà bạn không thể thực hiện được trong OneNote 2016, bạn có thể cắt ảnh từ màn hình để lấy chỉ phần ảnh bạn muốn giữ lại.

  1. Sau khi chèn ảnh bạn muốn xén, hãy bấm vào vùng trống của trang để đảm bảo rằng ảnh không được chọn.

  2. Nhấn phím logo Windows+Shift+S để bắt đầu cắt từ màn hình.

  3. Khi màn hình mờ đi, hãy kéo vùng chọn qua phần ảnh mà bạn muốn giữ.

    Hình cắt từ màn hình của bạn được gửi ngay lập tức đến bảng tạm của bạn để bạn có thể dán nó vào bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm OneNote.

  4. Trên bất cứ trang nào trong ghi chú của bạn, hãy bấm vào nơi bạn muốn hình cắt chụp màn hình xuất hiện rồi nhấn Ctrl+V để dán.

  5. Nếu kết quả trông có vẻ ổn với bạn, thì bạn có thể xóa ảnh gốc khỏi ghi chú của mình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×