Xóa thành phố ra khỏi danh sách Thanh Thời tiết của lịch

Loại bỏ thành phố mà bạn không muốn xem nữa ra khỏi Thanh Thời tiết.

  1. Bên cạnh tên thành phố của Thanh Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.

  2. Bấm vào thành phố bạn muốn loại bỏ.

  3. Bấm Biểu tượng xóa địa điểm của Thanh Thời tiết.

Chọn và xóa bỏ thành phố khỏi Thanh Thời tiết

Nếu đã lưu tối đa năm thành phố vào danh sách, thì xóa một thành phố sẽ cho phép bạn thêm các thành phố khác.

Ghi chú    Danh sách Thanh Thời tiết luôn luôn có ít nhất một địa điểm; bạn không thể xóa một địa điểm nếu nó là cái duy nhất trong danh sách.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ