Xóa thay đổi được theo dõi và chú thích

Sau khi gửi tài liệu đi để biên tập và nhập thêm một số thông tin trong đó, tệp của bạn giờ có rất nhiều dấu cập nhật.

Nó có thể có các dòng trông như thế này:

Dòng ở lề hiện một thay đổi được theo dõi tại vị trí đó

Hoặc rất nhiều dấu gạch bỏ và từ thêm vào, như thế này:

Tất cả các dấu cập nhật hiển thị trong một tài liệu

Cách duy nhất để xóa các theo dõi được thay đổi này là chấp nhận hoặc bác bỏ chúng. Cách thực hiện như sau:

  • Để xem từng phần chỉnh sửa mỗi lần, hãy bấm Xem lại > Kế tiếp > Chấp nhận hoặc Bác bỏ.

Nút Chấp nhận, Bác bỏ và Kế tiếp

Word chấp nhận thay đổi hoặc loại bỏ nó và sau đó chuyển tới thay đổi tiếp theo.

  • Để chấp nhận tất cả mọi thay đổi cùng lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh Chấp nhận > Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

Lệnh Chấp nhận Tất cả Thay đổi trên menu Chấp nhận

Quan trọng:  Việc chọn Không Đánh dấu trong hộp Hiển thị để Xem lại giúp bạn thấy tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào - nhưng nó chỉ ẩn tạm thời những thay đổi được theo dõi. Các thay đổi không bị xóa và chúng sẽ xuất hiện lại vào lần tới khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa vĩnh viễn những thay đổi được theo dõi, hãy chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Xóa chú thích

Nếu mọi người thêm chú thích vào tài liệu của bạn, chúng sẽ không bị xóa khi bạn bấm vào Chấp nhận Tất cả Thay đổi. Bạn phải tự xóa chúng.

Bấm vào chú thích đó. Trong dạng xem Đánh dấu Đơn giản, nó sẽ trông như thế này:

Biểu tượng chú thích trong Đánh dấu Đơn giản

Bấm Xóa bỏ Chú thích.

Nút xóa bỏ chú thích trên ruy-băng

Để xóa tất cả chú thích cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh Xóa bỏ Chú thích > Xóa bỏ Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Lệnh Xóa bỏ Tất cả Chú thích trong Tài liệu trên menu Xóa bỏ Chú thích

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×