Xóa thể loại màu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại nếu bạn không muốn thể loại này nữa hoặc loại bỏ thể loại màu khỏi các mục mà bạn đã tạo thể loại trước đây.

Loại bỏ thể loại màu từ một mục sẽ chỉ loại bỏ thể loại trong mục này. Ở một số dạng xem, bạn có thể chọn nhiều mục cùng lúc và loại bỏ thể loại màu từ tất cả các mục được chọn.

Xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại

Sau khi xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại, thể loại này sẽ không còn sẵn dùng để gán cho các mục nữa trừ khi bạn tạo lại thể loại. Việc xóa thể loại màu sẽ không tự động xóa thể loại màu ra khỏi các mục đã được đánh dấu trước đây, nhưng bạn có thể xóa thể loại theo cách thủ công nếu cần.

 1. Trong Thư, trên tab Trang đầu, trong nhóm Thẻ, bấm Phân loại.

 2. Bấm Tất cả Thể loại.

  Lệnh Tất cả Thể loại trong nhóm Thẻ

 3. Chọn thể loại màu, sau đó bấm Xóa.

Loại bỏ thể loại màu khỏi thư, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ

Bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng, như Hộp thư đến, hoặc bên trong mục đang mở.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 • Bấm chuột phải vào mục bạn muốn, trỏ đến Phân loại, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu xác định khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 1. Bấm chuột phải vào mục, trỏ đến Phân loại, sau đó bấm Tất cả Thể loại.

 2. Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ thể loại màu khỏi một mục đang mở

 • Trong phần đầu thư, bấm chuột phải vào thể loại màu, sau đó bấm tên thể loại màu rõ ràng.

  Mẹo: Để loại bỏ tất cả các thể loại màu được gán cho mục, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ thể loại màu nào, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

Ghi chú: Khi bạn muốn loại bỏ thể loại màu khỏi mục lịch lặp lại, hãy mở cả chuỗi thay vì mở một lần xuất hiện đơn lẻ của mục này. Các thể loại màu được gán cho tất cả các mục trong chuỗi.

Loại bỏ thể loại màu khỏi ghi chú

 • Bấm chuột phải vào ghi chú, trỏ đến Thể loại, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

Loại bỏ các thể loại màu nhất định khỏi một ghi chú ở dạng xem Biểu tượng hoặc dạng xem bảng

 1. Bấm chuột phải vào ghi chú, trỏ đến Phân loại, sau đó bấm Tất cả Thể loại.

 2. Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, hãy bấm Ảnh Nút .

 2. Trỏ đến Phân loại, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, bấm ghi chú Ảnh Nút .

 2. Trỏ đến Phân loại, bấm Tất cả Thể loại, sau đó bỏ chọn hộp kiểm đối với các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại

Sau khi xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại, thể loại này sẽ không còn sẵn dùng để gán cho các mục nữa trừ khi bạn tạo lại thể loại. Việc xóa thể loại màu sẽ không tự động xóa thể loại màu ra khỏi các mục đã được đánh dấu trước đây, nhưng bạn có thể xóa thể loại theo cách thủ công nếu cần.

 1. Trên thanh công cụ, bấm phân loại Ảnh nút .

 2. Bấm Tất cả Thể loại.

 3. Chọn thể loại màu, sau đó bấm Xóa.

Loại bỏ thể loại màu khỏi thư, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ

Bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng, như Hộp thư đến, hoặc bên trong mục đang mở.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 • Bấm chuột phải vào mục bạn muốn, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu xác định khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 1. Bấm chuột phải vào mục, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Tất cả thể loại.

 2. Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ thể loại màu khỏi một mục đang mở

 • Trong phần đầu thư, bấm chuột phải vào thể loại màu, sau đó bấm tên thể loại màu rõ ràng.

  Mẹo: Để loại bỏ tất cả các thể loại màu được gán cho mục, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ thể loại màu nào, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

  Ghi chú: 

  • Khi bạn loại bỏ thể loại màu khỏi một mục lịch định kỳ, bạn phải mở chuỗi, chứ không phải là một sự kiện duy nhất của mục. Thể loại màu được gán cho tất cả các mục trong một chuỗi.

  • Thanh việc cần làm luôn xuất hiện trong dạng xem bảng. Bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một nhiệm vụ hoặc mục khác trong thanh việc cần làm giống như cách bạn làm trong các dạng xem bảng.

Loại bỏ thể loại màu khỏi ghi chú

 • Bấm chuột phải vào ghi chú, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ các thể loại màu nhất định khỏi một ghi chú ở dạng xem Biểu tượng hoặc dạng xem bảng

 • Bấm chuột phải vào ghi chú, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Tất cả thể loại.

 • Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, bấm ghi chú Ảnh Nút .

 2. Bấm phân loại, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, bấm ghi chú Ảnh Nút .

 2. Bấm phân loại, bấm Tất cả thể loại, sau đó xóa hộp kiểm cho các thể loại màu mà bạn muốn loại bỏ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×