Xóa thể loại màu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại nếu bạn không muốn thể loại này nữa hoặc loại bỏ thể loại màu khỏi các mục mà bạn đã tạo thể loại trước đây.

Xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại

Sau khi bạn xóa một thể loại màu khỏi danh sách thể loại, bạn không thể gán nó cho mọi mục mới. Tuy nhiên, mà không loại bỏ nó khỏi bất kỳ mục nào hiện có. Để loại bỏ thể loại khỏi một mục đơn lẻ hoặc một nhóm các mục, hãy xem loại bỏ thể loại màu khỏi thư, liên hệ, mục lịch, hoặc tác vụ.

 1. Từ bất kỳ thư mục, trong nhóm thẻ , hãy chọn phân loại.

 2. Chọn tất cả thể loại.

  Lệnh Tất cả Thể loại trong nhóm Thẻ

 3. Chọn hộp bên cạnh thể loại mà bạn muốn xóa, chọn xóa rồi chọn có khi Outlook yêu cầu bạn xác nhận xóa.

Loại bỏ thể loại màu khỏi thư, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ

Không có một số cách bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một mục.

Loại bỏ thể loại màu khỏi một mục đơn lẻ trong một thư mục

 • Bấm chuột phải vào mục, hãy chọn phân loại, sau đó chọn thể loại mà bạn muốn loại bỏ khỏi mục. Bạn cũng có thể chọn xóa tất cả thể loại để loại bỏ tất cả thể loại khỏi một mục.

Loại bỏ thể loại màu khỏi tất cả các mục thể loại được gán cho

 1. Bạn có thể chỉ xóa thể loại màu khỏi nhiều mục cùng một lúc nếu bạn đang ở trong dạng xem bảng.

Loại bỏ các thể loại màu khỏi nhiều mục cùng một lúc

 1. Chọn dạng xem, sau đó từ nhóm sắp xếp, hãy chọn thể loại. Điều này nhóm các mục trong một thư mục theo thể loại.

 2. Cuộn cho đến khi bạn tìm thấy các thể loại mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn mục đầu tiên trong danh sách, sau đó nhấn giữ phím Shift và cuộn xuống đến cuối danh sách và chọn mục cuối cùng trong danh sách.

 4. Bấm chuột phải vào các mục được tô sáng, hãy chọn phân loại, sau đó chọn thể loại mà bạn muốn loại bỏ khỏi mục. Bạn cũng có thể chọn xóa tất cả thể loại để loại bỏ tất cả thể loại khỏi một mục.

Lưu ý: Khi bạn muốn loại bỏ thể loại màu khỏi mục lịch lặp lại, hãy mở cả chuỗi thay vì mở một lần xuất hiện đơn lẻ của mục này. Các thể loại màu được gán cho tất cả các mục trong chuỗi.

Xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại

Sau khi xóa thể loại màu khỏi danh sách thể loại, thể loại này sẽ không còn sẵn dùng để gán cho các mục nữa trừ khi bạn tạo lại thể loại. Việc xóa thể loại màu sẽ không tự động xóa thể loại màu ra khỏi các mục đã được đánh dấu trước đây, nhưng bạn có thể xóa thể loại theo cách thủ công nếu cần.

 1. Trên thanh công cụ, hãy bấm vào Phân loại Ảnh nút .

 2. Bấm Tất cả các Thể loại.

 3. Chọn thể loại màu, sau đó bấm Xóa.

Loại bỏ thể loại màu khỏi thư, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ

Bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng, như Hộp thư đến, hoặc bên trong mục đang mở.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 • Bấm chuột phải vào mục bạn muốn, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu xác định khỏi một mục ở dạng xem bảng.

 1. Bấm chuột phải vào mục, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Tất cả thể loại.

 2. Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ thể loại màu khỏi một mục đang mở

 • Trong phần đầu thư, bấm chuột phải vào thể loại màu, sau đó bấm tên thể loại màu rõ ràng.

  Mẹo: Để loại bỏ tất cả các thể loại màu được gán cho mục, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ thể loại màu nào, sau đó bấm Xóa Tất cả Thể loại.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn loại bỏ thể loại màu khỏi một mục lịch định kỳ, bạn phải mở chuỗi, chứ không phải là một sự kiện duy nhất của mục. Thể loại màu được gán cho tất cả các mục trong một chuỗi.

  • Thanh việc cần làm luôn xuất hiện trong dạng xem bảng. Bạn có thể loại bỏ thể loại màu khỏi một nhiệm vụ hoặc mục khác trong thanh việc cần làm giống như cách bạn làm trong các dạng xem bảng.

Loại bỏ thể loại màu khỏi ghi chú

 • Bấm chuột phải vào ghi chú, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ các thể loại màu nhất định khỏi một ghi chú ở dạng xem Biểu tượng hoặc dạng xem bảng

 • Bấm chuột phải vào ghi chú, bấm phân loại trên menu lối tắt, sau đó bấm Tất cả thể loại.

 • Xóa các hộp kiểm cho các thể loại màu bạn muốn loại bỏ.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, bấm ghi chú Ảnh Nút .

 2. Bấm phân loại, sau đó bấm Xóa tất cả thể loại.

Loại bỏ tất cả các thể loại màu khỏi một ghi chú đang mở

 1. Trong ghi chú đang mở, bấm ghi chú Ảnh Nút .

 2. Bấm phân loại, bấm Tất cả thể loại, sau đó xóa hộp kiểm cho các thể loại màu mà bạn muốn loại bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×