Xóa thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xóa bỏ thư không còn cần hoặc muốn nhìn thấy trong thư mục hộp thư đến hoặc thư của bạn. Không có một số cách bạn có thể xóa bỏ thư.

  • Trong danh sách thư, khi bạn trỏ đến hoặc thư, hãy chọn biểu tượng Biểu tượng Xóa có thể xuất hiện ở bên phải của danh sách thư. Để xóa thư, hãy nhấn Biểu tượng Xóa .

Lệnh Xóa thư trong danh sách thư

  • Chọn thư và sau đó nhấn phím xóa trên bàn phím của bạn.
    Ghi chú: trong Outlook 2016 hoặc Outlook cho Office 365, nếu bạn nhấn phím Backspace thay vào đó, thông điệp của bạn sẽ được lưu trữ, không bị xóa.

  • Bạn cũng có thể chọn một thư từ danh sách thư hoặc mở thư trong cửa sổ của chính nó, rồi bấm nút xóa trên ruy-băng.

Lệnh xóa trên ruy-băng

Khi xóa thư trong Outlook của mình, nó sẽ được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa hoặc thùng rác .

Nếu bạn muốn bỏ qua thư mục Khoản mục đã xóa và xóa vĩnh viễn thư, hãy nhấn Shift + Delete hoặc Shift + Biểu tượng Xóa . Bạn sẽ không có cơ hội để thay đổi ý định sau này và khôi phục thư.

Sự khác biệt giữa xóa và lưu trữ là gì?

Xóa di chuyển thư đã chọn hoặc thư mục mục đã xóa thư mục hoặc thư mục thùng rác. Trong Outlook 2016 và Outlook cho Office 365, nếu bạn chọn lưu trữ, thư của bạn được chuyển vào thư mục lưu trữ của bạn. Bạn cũng có thể lưu trữ thông điệp bằng cách chọn chúng, rồi nhấn phím Backspace. Tính năng lưu trữ là chỉ sẵn dùng trong Outlook 2016 và Outlook cho Office 365. Để biết thêm thông tin về lưu trữ, hãy xem lưu trữ trong Outlook.

Chờ chút! Tôi muốn đổi ý

Nếu thư mà bạn muốn giữ vẫn còn trong thư mục Khoản mục đã xóa , hãy kéo thư khỏi thư mục Khoản mục đã xóa đến thư mục khác. Khi thư mục khoản mục đã xóa rỗng cho POP3, IMAP, và Outlook.com hoặc tài khoản Exchange ActiveSync khác, thư được biến mất vĩnh viễn.

Không có ngoại lệ cho một số tài khoản Microsoft Exchange Server. Nếu được bật, bạn có thể truy xuất thư đã xóa bỏ một kỳ hạn chế thời gian. Hãy xem làm thế nào. Khoảng thời gian được đặt bởi người quản trị. Exchange của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×