Xóa thành phố ra khỏi danh sách Thanh Thời tiết của lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook Thanh Thời tiết nằm trên tab lịch biểu trên lịch đó. Sử dụng thủ tục này để loại bỏ thành phố khỏi Thanh Thời tiết bạn không còn muốn xem.

  1. Bên cạnh tên thành phố của Thanh Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.

  2. Bấm vào thành phố bạn muốn loại bỏ.

  3. Bấm Biểu tượng xóa địa điểm của Thanh Thời tiết .

    Chọn và xóa bỏ thành phố khỏi Thanh Thời tiết

Nếu đã lưu tối đa năm thành phố vào danh sách, thì xóa một thành phố sẽ cho phép bạn thêm các thành phố khác.

Ghi chú: Danh sách thanh thời tiết luôn có ít nhất một địa điểm; bạn không thể xóa bỏ vị trí nếu nó là cái duy nhất trong danh sách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×