Xóa tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa một tệp sẽ loại bỏ khỏi vị trí nơi lưu trữ. Nếu vị trí lưu trữ là ổ đĩa cứng của bạn, tệp sẽ được chuyển vào thùng rác. Nếu vị trí lưu trữ một ổ đĩa, CD, hoặc vị trí mạng, tệp bị phá hủy.

Bạn không thể xóa một tệp trong khi ai đó đã nó mở trong bất kỳ chương trình. Tệp phải đóng và nếu nó là một tệp được chia sẻ, nó cần được kiểm nhập.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về việc xóa bỏ và khôi phục tệp và thư mục, hãy xem trợ giúp Microsoft Windows và Trung tâm hỗ trợ, bạn có thể truy nhập bằng cách bấm Trợ giúp và hỗ trợ trên menu bắt đầu . Để biết thông tin về thùng rác, bạn có thể thấy dạng xem, khôi phục, hoặc xóa các mục trong thùng rác.

Trong Office 2013 và 2016, bạn không thể xóa tệp từ bên trong ứng dụng Office. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ họ khỏi danh sách làm việc của bạn (các tệp vẫn được liệt kê trong File Explorer). Để xóa tệp của bạn, hãy để xóa một tệp bằng cách dùng File Explorer.

Loại bỏ một tệp từ danh sách của bạn khi đang ở trong một chương trình Office

 1. Bấm Tệp > Mở.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm loại bỏ khỏi danh sách trên menu lối tắt.

Đầu trang

Xóa một tệp bằng cách dùng File Explorer

 1. Mở một cửa sổ File Explorer.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, rồi bấm xóa bỏ trên tab trang đầu hoặc nhấn phím Delete của bạn.

Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn một tệp bị xóa cùng một lúc. Hãy đọc tiếp để hướng dẫn.

Đầu trang

Xóa bỏ một vài tệp cùng một lúc

Không có hai cách để chọn và xóa nhiều tệp.

Xóa một danh sách ngắn của tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp đầu tiên, sau đó nhấn CTRL.

 3. Chọn từng tệp để xóa bỏ, và sau đó bấm chuột phải để chọn xóa trên menu lối tắt.

Xóa bỏ thời gian là một danh sách các tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp thứ nhất, sau đó nhấn SHIFT.

 3. Trong khi giữ SHIFT, cuộn tới ô cuối cùng tệp để xóa bỏ.

 4. Chọn tệp cuối cùng.

 5. Bấm chuột phải để chọn xóa trên shorcut menu.

  Ghi chú: Nếu có những tệp bạn không muốn xóa, nhả SHIFT, rồi nhấn CTRLvà bấm vào tệp mà bạn muốn giữ lại. Bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Trong Office 2010, bạn có thể xóa tệp từ bên trong ứng dụng Office hoặc bằng cách dùng Windows Explorer.

Xóa một tệp trong một chương trình Office

 1. Bấm Tệp > Mở.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn một tệp bị xóa cùng một lúc. Hãy đọc tiếp để hướng dẫn.

Đầu trang

Xóa bỏ một vài tệp cùng một lúc

Không có hai cách để chọn và xóa nhiều tệp.

Xóa một danh sách ngắn của tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp đầu tiên, sau đó nhấn CTRL.

 3. Chọn từng tệp để xóa bỏ, và sau đó bấm chuột phải để chọn xóa trên menu lối tắt.

Xóa bỏ thời gian là một danh sách các tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp thứ nhất, sau đó nhấn SHIFT.

 3. Trong khi giữ SHIFT, cuộn tới ô cuối cùng tệp để xóa bỏ.

 4. Chọn tệp cuối cùng.

 5. Bấm chuột phải để chọn xóa trên shorcut menu.

  Ghi chú: Nếu có những tệp bạn không muốn xóa, nhả SHIFT, rồi nhấn CTRLvà bấm vào tệp mà bạn muốn giữ lại. Bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Xóa một tệp bằng Windows Explorer

 1. Mở Windows Explorer.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, rồi bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Đầu trang

Trong Office 2007, bạn có thể xóa tệp từ bên trong ứng dụng Office hoặc bằng cách dùng Windows Explorer.

Xóa một tệp trong một chương trình Office

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn một tệp bị xóa cùng một lúc. Hãy đọc tiếp để hướng dẫn.

Đầu trang

Xóa bỏ một vài tệp cùng một lúc

Không có hai cách để chọn và xóa nhiều tệp.

Xóa một danh sách ngắn của tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp đầu tiên, sau đó nhấn CTRL.

 3. Chọn từng tệp để xóa bỏ, và sau đó bấm chuột phải để chọn xóa trên menu lối tắt.

Xóa bỏ thời gian là một danh sách các tệp

 1. Định vị tệp bạn muốn xóa.

 2. Chọn tệp thứ nhất, sau đó nhấn SHIFT.

 3. Trong khi giữ SHIFT, cuộn tới ô cuối cùng tệp để xóa bỏ.

 4. Chọn tệp cuối cùng.

 5. Bấm chuột phải để chọn xóa trên shorcut menu.

  Ghi chú: Nếu có những tệp bạn không muốn xóa, nhả SHIFT, rồi nhấn CTRLvà bấm vào tệp mà bạn muốn giữ lại. Bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Xóa một tệp bằng Windows Explorer

 1. Mở Windows Explorer.

 2. Định vị tệp mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm chuột phải vào tệp, rồi bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Đầu trang

Xem thêm

Xóa một trang trong Word

Xóa hoặc khôi phục tệp và thư mục trong OneDrive

Thiết đặt bộ đệm ẩn tài liệu Office

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×