Xóa sổ ghi chép trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một sổ ghi chép trên OneDrive mà bạn không cần nữa, bạn có thể xóa bỏ nó. Nếu không có cơ hội, bạn sẽ muốn dùng lại sau đó, bạn có thể giữ sổ ghi chép và từ OneNote 2016 cho ứng dụng trên máy tính Windows, hoặc ngừng chia sẻ hoặc thay đổi người có thể xem hoặc sửa nó.

Ghi chú: Trước khi xóa bỏ sổ ghi chép mà bạn đã chia sẻ với người khác, cho phép mọi người có quyền xem hoặc sửa sổ ghi chép biết rằng bạn đang lên kế hoạch để loại bỏ sổ ghi chép, để chúng không mất của họ làm việc.

  1. Mở OneDrive và tìm sổ ghi chép trong danh sách các tệp (có khả năng trong tệp > tài liệu).

  2. Đặt con trỏ trên ô xếp sổ ghi chép hoặc tên tệp (tùy thuộc vào dạng xem mà bạn đang sử dụng) và kiểm tra vòng tròn xuất hiện.

  3. Bấm xóa bỏ trong menu ở trên cùng của OneDrive.

    Quan trọng: Khi bạn xóa sổ ghi chép, bạn có thể không phục hồi được sổ ghi chép này. Hãy luôn sao lưu những ghi chú quan trọng trước khi xóa.

Sau khi bạn xóa bỏ sổ ghi chép, nó vẫn có thể hiển thị trong danh sách các sổ ghi chép. Nếu bạn muốn danh sách sạch hơn chỉ các sổ ghi chép bạn dùng, bạn có thể mở ứng dụng OneNote trên máy tính và loại bỏ sổ ghi chép khỏi danh sách sổ ghi chép của bạn. Để thực hiện điều này, hãy mở OneNote 2016 cho Windows, bấm vào mũi tên bên cạnh tên sổ ghi chép của bạn, tìm sổ ghi chép mà bạn đã xóa, bấm chuột phải vào nó và chọn Đóng sổ ghi chép này.

Nếu bạn không muốn xóa bỏ toàn bộ sổ ghi chép, bạn có thể xóa bỏ phần hoặc xóa trang.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×