Xóa người nhận được gợi ý tại trong mục Đến, Cc hoặc Bcc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook 2013 gợi ý tên người nhận và địa chỉ email khi bạn nhập dữ liệu trong các hộp To, CcBcc. Bạn có thể xóa các gợi ý trong Danh sách Tự Hoàn tất mà bạn không muốn có nữa.

  1. Hãy chọn tên hoặc địa chỉ được gợi ý mà bạn không mong muốn bằng cách sử dụng Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống.

  2. Nhấn Delete hoặc bấm Lệnh Xóa .

    Ví dụ Danh sách Tự  Hoàn tất

Có một cách làm nhanh để xóa tất cả các mục nhập ra khỏi Danh sách Tự Hoàn tất.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

  2. Trong mục Gửi thư, bấm Làm trống Danh sách Tự Hoàn tất.

Khi bạn gửi thư, người nhận trở thành các mục nhập Danh sách Tự Hoàn tất. Nếu bạn không muốn Outlook gợi ý người nhận, hãy tắt danh sách Tự Hoàn tất.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×