Xóa mục danh sách trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thời gian, bạn có thể muốn xóa bỏ các mục từ một danh sách SharePoint bảo trì hoặc một số lý do nào khác. Thật tốt để biết rằng trong trường hợp bạn vô tình xóa một mục, bạn có thể thường xuyên khôi phục từ thùng rác. Tuy nhiên, để có bên an toàn, hãy cân nhắc việc di chuyển hoặc lưu trữ các mục thay vào đó. Bạn cần sửa quyền mức hoặc cao hơn để xóa bỏ mục.

Xóa bỏ mục khỏi danh sách

Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với các ví dụ ở đây? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển thiết trên danh sách, hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ hơn. Nếu vậy, hãy xem Thêm, sửa, hoặc xóa mục danh sách. Nếu bạn là người sở hữu danh sách, chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem chuyển trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển để biết các bước để thiết lập trải nghiệm mặc định.

  1. Trong ứng dụng công cụ khởi động Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , bấm SharePoint, định vị và đi đến trang sau đó mở danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , bấm Nội dung trang, sau đó mở danh sách.

  2. Chọn các mục hoặc mục.

  3. Trên thanh lệnh, hãy bấm xóa bỏ Biểu tượng Xóa bỏ danh sách .

  4. Khi bạn được nhắc để xác nhận, hãy bấm OK.

Khôi phục mục đã xóa từ thùng rác

Nếu bạn xóa một mục từ danh sách của bạn, bạn có thể thường sẽ khôi phục từ thùng rác.

  1. Trong ứng dụng công cụ khởi động Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , bấm SharePoint, định vị và đi đến trang sau đó mở danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , bấm Nội dung trang, sau đó mở danh sách.

  2. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

    Nếu bạn không thấy Thùng rác, bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm Nội dung trang, sau đó bấm Thùng rác trên thanh khởi động nhanh.

  3. Khôi phục các mục danh sách, hãy chọn mục các mục, sau đó bấm khôi phục Khôi phục danh sách biểu tượng .

  4. Nếu bạn không thấy mục các mục bạn đang tìm kiếm, ở dưới cùng của trang, hãy bấm cấp hai thùng rác. Nếu bạn vẫn không thấy mục hoặc mục, họ có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa khỏi thùng rác. Nhưng tất cả không bị mất. Bạn có thể liên hệ của bạn quản trị Office 365 ai có thể khôi phục nó.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Cập Nhật 31 tháng 10, 2016

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×