Xóa một trang SharePoint hay trang con

Xóa một trang SharePoint hay trang con

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn không còn cần một SharePoint trang hay trang con, chẳng hạn như một tạo ra cho dự án đã hoàn thành, bạn có thể xóa bỏ nó để giải phóng dung lượng. Để xóa một trang web hoặc subsite trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server, bạn cần phải là người quản trị hoặc có toàn quyền kiểm soát.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Cho các trang SharePoint Online có hai cách để xóa một trang hay trang con, tùy thuộc vào kiểu của trang. Trên nhóm hoặc Office 365 nhóm kết nối site, tùy chọn xóa nằm bên dưới thiết đặt > Trang thông tin. Đây cũng là trường hợp cho trang con hoặc cổ điển trải nghiệm site nếu truy nhập thiết đặt từ một trang trải nghiệm hiện đại. Nếu không, trên trang thông tin liên lạc, site con hoặc cổ điển trải nghiệm site, tùy chọn xóa nằm bên dưới thiết đặt > Thiết đặt trang.

Khi bạn tạo một site nhóm trong Office 365, nhóm Office 365 tương ứng được tự động tạo ra. site nhóm kết nối nhóm Office 365 cũng sẽ được tạo khi bạn tạo một nhóm Office 365 trong Office 365. Để xóa một trang web SharePoint Online được kết nối với một nhóm Office 365, bạn cần xóa bỏ Office 365 nhóm đó. Bạn có thể làm điều này từ site nhóm kết nối bạn muốn xóa.

Tiêu đề phụ nhóm sẽ hiển thị trên site nhóm kết nối
 1. Dẫn hướng đến site nhóm kết nối bạn muốn xóa.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt Office 365 ở đầu trang và sau đó bấm trang thông tin.

  Nối kết thông tin site SharePoint

 3. Trên ngăn thông tin sửa trang, bấm xóa trang web.

  Pa-nen thông tin site SharePoint

  Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 4. Trong ngăn Nhóm xóa bỏ Office 365, xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ nhóm Office 365 và trang liên kết, tệp, v.v. và bấm xóa.

  Lưu ý: Khi bạn xóa một nhóm, có thể có một thời gian trễ trước khi site được loại bỏ khỏi SharePoint.

Khi bạn xóa một trang web, bạn cũng xóa bất kỳ site con, nội dung, và thông tin người dùng là một phần của trang, bao gồm tài liệu, thư viện tài liệu, danh sách và dữ liệu danh sách.

Lưu ý: Bạn cần phải có toàn quyền kiểm soát để xóa một trang hay trang con. Nếu bạn không có mức này, nói chuyện với người quản trị trang hoặc người quản lý của bạn. Hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa trang web, và bạn có quyền thích hợp, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

 1. Dẫn hướng đến trang hay trang con bạn muốn xóa.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt Office 365 ở đầu trang hay trang con và bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt thả xuống

 3. Bấm xóa trang web này bên dưới đầu đề Hành động Site trên Trang thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt menu với xóa trang web này được tô sáng

  Lưu ý: Nếu xóa trang web này không xuất hiện trên Trang thiết đặt trang, bạn có thể không có quyền xóa trang web này, hoặc bạn đang cố gắng xóa một trang mức cao nhất được kết nối với một nhóm Office 365 .

 4. Trên trang Xóa trang web này , hãy xác nhận rằng bạn đang xóa đúng trang web, sau đó bấm xóa.

  Xóa bỏ trang cảnh báo và xác nhận màn hình

Xóa một SharePoint Server trang hay trang con

Khi bạn xóa một trang web, bạn cũng xóa bất kỳ site con, nội dung, và thông tin người dùng là một phần của trang, bao gồm tài liệu, thư viện tài liệu, danh sách và dữ liệu danh sách.

Lưu ý: Bạn cần phải có toàn quyền kiểm soát để xóa một trang hay trang con. Nếu bạn không có mức này, nói chuyện với người quản trị trang hoặc người quản lý của bạn. Hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa trang web, và bạn có quyền thích hợp, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

 1. Dẫn hướng đến trang hay trang con bạn muốn xóa.

 2. Bấm thiết đặt  Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. ở đầu trang hay trang con, sau đó bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt

  Nếu bạn đang dùng SharePoint Server 2010, bấm Hành động Site Menu Hành động Site và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Thiết đặt site trên menu hành động site

 3. Bấm xóa trang web này bên dưới đầu đề Hành động Site trên Trang thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt menu với xóa trang web này được tô sáng

  Lưu ý: Nếu xóa trang web này không xuất hiện trên Trang thiết đặt trang, bạn có thể không có quyền xóa trang web này, hoặc bạn đang cố gắng xóa một trang mức cao nhất được kết nối với một nhóm Office 365 .

 4. Trên trang Xóa trang web này , hãy xác nhận rằng bạn đang xóa đúng trang web, sau đó bấm xóa.

  Xóa bỏ trang cảnh báo và xác nhận màn hình

Xóa một trang web bằng tai nạn?

Nếu bạn vô tình xóa một trang web trong SharePoint, nó có thể thường được khôi phục từ thùng rác của tuyển tập site người quản trị tuyển tập trang. Hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa.

Tìm kiếm thông tin về nhóm, xóa danh sách, thư viện, tài liệu và quyền?

Xóa bỏ thư viện hoặc danh sách

Xóa thư viện tài liệu trong SharePoint

Xóa danh sách trong SharePoint

Xóa bỏ cột trong danh sách hoặc thư viện

Xóa một cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Xóa một tệp, thư mục, nối kết hoặc mục danh sách

Xóa tệp, thư mục hoặc liên kết khỏi thư viện tài liệu SharePoint

Xóa mục danh sách trong SharePoint Online

Quyền

Tìm hiểu các mức quyền trong SharePoint

Chỉnh sửa và quản lý quyền cho một danh sách hoặc thư viện SharePoint

Nhóm và nhóm kết nối site trong Office 365

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Tạo và quản lý các nhóm SharePoint

Quản lý tạo nhóm Office 365

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật tháng 3, 2017 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm cách bạn đã nhận được ở đây, phiên bản SharePoint, HĐH và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×