Xóa một nhiệm vụ hoặc kế hoạch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có một nhiệm vụ kế hoạch bạn không cần nữa không? Để loại bỏ nó!

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Tác vụ

Để xoá tác vụ ngày hội đồng quản trị, đầu tiên bấm vào nhiệm vụ để mở nó. Sau đó, nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải của hộp do ngày , và nhấp vào xóa.

Cảnh báo: Có là không có cách nào để phục hồi đã xoá tác vụ. Nếu bạn vô tình xoá tác vụ, bạn sẽ cần phải tạo lại nó từ đầu.

Các gói

Mọi kế hoạch cũng là một Văn phòng 365 nhóm. Khi bạn xoá một kế hoạch, bạn cũng xoá vĩnh viễn nhóm. Điều này loại bỏ tất cả các cuộc hội thoại nhóm, email, tệp, sự kiện lịch và thông tin liên quan. Bạn phải là một nhóm người quản trị để xóa bỏ kế hoạch một.

Thành viên: Để lại các kế hoạch để loại bỏ chúng

Nếu bạn không phải là người quản trị, bạn không thể xóa bỏ kế hoạch. Thay vào đó, bạn có thể để lại kế hoạch để loại bỏ nó từ Trung tâm kế hoạch của bạn.

Để lại một kế hoạch, bấm ba dấu chấm dưới tên kế hoạch và sau đó bấm để lại kế hoạch.

Quản trị viên: Xoá kế hoạch

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể chỉnh sửa nhóm để xóa nó.

Cảnh báo: 

  • Khi bạn xoá một kế hoạch, có là không có cách nào để phục hồi nhóm hoặc các thông tin của nó.

  • Tất cả các cuộc hội thoại nhóm, email, tệp, sự kiện lịch và thông tin liên quan sẽ là xoá vĩnh viễn.

Để xóa một kế hoạch, bấm ba dấu chấm dưới tên kế hoạch và sau đó nhấp vào chỉnh sửa kế hoạch.

Trên hộp xuất hiện, bấm Xóa bỏ kế hoạch. Một tin nhắn xuất hiện để xác minh rằng bạn cũng muốn xóa bỏ hẳn Office 365 nhóm.

Muốn để lại mà không xoá? Nếu bạn là người quản trị, nhưng bạn muốn để lại kế hoạch, bạn sẽ cần phải giao vai trò người quản trị của bạn để người khác trước khi bạn có thể để lại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×