Xóa một kênh, trong nhóm

Xóa một kênh, trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để xóa một kênh, hãy đi tới tên kênh và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xóa kênh này.

Lưu ý: Người sở hữu nhóm nhận để quyết định nào thành viên nhóm có thể xóa bỏ và khôi phục kênh.

Lưu ý rằng sau khi bạn xóa một kênh, bạn cũng sẽ mất toàn bộ hội thoại lịch sử của nó. Tuy nhiên, các phần OneNote được liên kết với kênh đó sẽ vẫn hiển thị trên site SharePoint nhóm của bạn.

Đi tới màn hình nền hoặc web app để xóa kênh.

Gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams , đi tới tên nhóm, và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý kênh. Sau đó gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh tên kênh và chọn xóa kênh.

Lưu ý: Người sở hữu nhóm nhận để quyết định nào thành viên nhóm có thể xóa bỏ và khôi phục kênh.

Lưu ý rằng sau khi bạn xóa một kênh, bạn cũng sẽ mất toàn bộ hội thoại lịch sử của nó. Tuy nhiên, các phần OneNote được liên kết với kênh đó sẽ vẫn hiển thị trên site SharePoint nhóm của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×