Xóa một hiệu ứng tô ảnh hoặc từ một biểu đồ mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng thủ tục này để xóa một hình ảnh hoặc hiệu ứng tô từ khu vực sơ đồ, vùng vẽhoặc chú giải trong biểu đồ 2-D và 3-D, hoặc tường và nền biểu đồ trong biểu đồ 3-D.

  1. Bấm đúp vào mục biểu đồ bạn muốn thay đổi, sau đó bấm vào tab mẫu .

  2. Để xóa ảnh hoặc hiệu ứng tô và trả về đối tượng để định dạng mặc định, hãy bấm tự động bên dưới khu vực.

    Để xóa tất cả định dạng, bao gồm ảnh hoặc hiệu ứng tô, bấm không có bên dưới khu vực.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×