Xóa một clip từ Microsoft Clip Organizer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa một hình trong ngăn Hình mẫu sẽ loại bỏ nó từ bộ sưu tập của bạn trong trình tổ chức Clip. Nếu nó là một hình trực tuyến mà bạn đã thực hiện sẵn dùng ngoại tuyến (bấm chuột phải nó và sau đó chọn Thực hiện sẵn dùng ngoại tuyến), chỉ bản sao ngoại tuyến sẽ bị xóa. Hình mẫu trực tuyến sẽ vẫn có sẵn khi bạn tìm kiếm với Bing bao gồm nội dung đã chọn.

Mẹo: Để biết liệu một clip nằm trong tuyển tập ngoại tuyến của bạn, bấm chuột phải vào nó và chọn Xem trước/thuộc tính. Bên dưới các đường dẫn, hãy xem danh mục. Nếu đường dẫn máy tính của bạn (ví dụ, bắt đầu c:\users), clip nằm trong tuyển tập của bạn. Nếu đường dẫn URL (bắt đầu http://), clip được trực tuyến.

Đôi khi, bạn sẽ thấy một thông báo rằng một clip không thể xóa vì nó đang sử dụng. Nếu bạn có ngăn Clip Art mở trong tài liệu khác, hãy đóng ngăn. Cũng tìm cách đóng Clip Organizer nếu bạn đã mở đó riêng biệt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×