Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Việc thêm cước chú hoặc chú thích cuối vào tài liệu của bạn không khó; loại bỏ một, một số hoặc thậm chí tất cả, sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng đây là điều: nó là tham chiếu số hoặc đánh dấu bạn xóa bỏ (trong thân của văn bản); KHÔNG có các cước chú hoặc chú thích cuối chính nó. Nếu bạn xóa cước chú hoặc chú thích cuối chính nó, Word Online đánh lại số cho các ghi chú theo thứ tự mới.

Nếu bạn đang ở Dạng xem chỉ Đọc, hãy chuyển sang Dạng xem Soạn thảo bằng cách bấm vào Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Word Online.

Hình ảnh lệnh Sửa trong Word Web App

Đây là cách xóa cước chú hoặc chú thích cuối:

Đây là một ví dụ về cước chú; cước chú nằm ở dưới cùng của trang:

Số tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong tài liệu

Nếu bạn muốn xóa cước chú (nằm ở dưới cùng của trang), hãy xóa số "1" trong thân văn bản. Khi bạn thực hiện thao tác đó, bản thân cước chú sẽ biến mất.

Thực hiện tương tự để xóa chú thích cuối:

Xóa một chú thích cuối từ bên trong thân của văn bản

Để xóa chú thích cuối, hãy xóa chữ “i” trong thân của văn bản (có hộp màu xám quanh nó) và chú thích cuối sẽ biến mất.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×