Xóa một bản ghi liên hệ công việc trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa một Hồ sơ Liên hệ Công việc, Business Contact Manager cho Outlook xóa tất cả các nối kết mục, chẳng hạn như tài khoản bản ghi, cơ hội bản ghi, dự án kinh doanh, nhiệm vụ dự án và mục lịch sử liên lạc.

Xóa một bản ghi liên hệ công việc

Trước khi xóa bỏ bản ghi liên hệ công việc, xác nhận rằng bạn đã lưu trong các mục được nối kết mà bạn muốn giữ lại.

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Liên hệ công việc.

 2. Trong danh sách Liên hệ công việc , bấm vào bản ghi liên hệ công việc mà bạn muốn xóa.

 3. Trên menu sửa , bấm xóa.

Một mục được nối kết đã xóa vẫn có thể sẵn dùng sau khi bản ghi liên hệ công việc bị xóa nếu:

 • Mục được lưu ở vị trí khác trên máy tính của bạn.

  • A nối kết mục Outlook-một thông điệp email, cuộc hẹn hoặc tác vụ— đã bị xóa cùng với một Hồ sơ Liên hệ Công việc trong Business Contact Manager cho Outlook, nhưng vẫn giữ nguyên ở thư mục Outlook của bạn.

  • Một mục đã bị xóa khỏi vị trí không -Business Contact Manager cho Outlook ban đầu, nhưng được nối kết với bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc trong Business Contact Manager cho Outlook.

 • Business Contact Manager cho Outlook là vị trí chỉ nơi mục được lưu trên máy tính của bạn, và mục đã xóa là nối kết phụ thuộc.

  • Mục đã không được nối kết trước khi liên hệ công việc ghi bị xóa.

  • Mục đã kết nối khác Hồ sơ Liên hệ Công việc trước khi xóa với bản ghi liên hệ công việc được nối kết.

  • Mục là một Tài khoản, đây là bản ghi độc lập.

 • Thư mục Khoản mục đã xóa đã không chưa được làm trống.

  Lưu ý: Chỉ người sở hữu cơ sở dữ liệu có thể xóa vĩnh viễn các mục trong thư mục Khoản mục đã xóa .

Bảng sau đây Hiển thị loại phụ thuộc mục được nối kết và liệu chúng được lưu trong Business Contact Manager cho Outlook.

Loại mục lịch sử giao tiếp

Lưu trong
Business Contact Manager cho Outlook chỉ?

Ghi chú công việc

Dự án Kinh doanh

Nhiệm vụ dự án

Thông điệp email

Không

Cơ hội

Tác vụ

Không

Cuộc hẹn

Không

Nhật ký điện thoại

Tệp

Không

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×