Xóa mối quan hệ giữa các bảng trong một Mô hình Dữ liệu

Xóa mối quan hệ giữa các bảng trong một Mô hình Dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng trong mô hình dữ liệu có thể có nhiều mối quan hệ. Điều này có nhiều khả năng đúng nếu bạn chủ ý tạo thêm mối quan hệ giữa các bảng đã có liên quan, hoặc nếu bạn nhập bảng đã có nhiều mối quan hệ được xác định trong nguồn dữ liệu gốc.

Trong khi nhiều mối quan hệ tồn tại, thì chỉ một mối quan hệ duy nhất đóng vai trò là mối quan hệ hiện tại, cung cấp dẫn hướng dữ liệu và đường dẫn tính toán. Mọi mối quan hệ bổ sung khác giữa một cặp bảng được coi là không hoạt động.

Bạn có thể xóa những mối quan hệ hiện có giữa các bảng nếu bạn chắc rằng chúng không cần thiết, tuy nhiên hãy lưu ý rằng điều này có thể gây ra lỗi trong PivotTable hoặc trong công thức tham chiếu tới các bảng này. Kết quả PivotTable có thể thay đổi ngoài dự kiến sau khi một mối quan hệ bị xóa hoặc ngừng hoạt động.

Bắt đầu trong Excel

 1. Bấm Dữ liệu > Mối quan hệ.

 2. Trong hộp thoại Quản lý Mối quan hệ, hãy chọn một mối quan hệ từ danh sách.

 3. Bấm Xóa.

 4. Trong hộp thoại cảnh báo, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng bạn muốn xóa mối quan hệ, sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Quản lý Mối quan hệ, hãy bấm Đóng.

Bắt đầu trong Power Pivot

 1. Bấm trang chủ > dạng xem sơ đồ.

 2. Bấm chuột phải vào một dòng mối quan hệ kết nối hai bảng, sau đó bấm Xóa. Để chọn nhiều mối quan hệ, hãy nhấn giữ phím CTRL trong khi bấm vào từng mối quan hệ.

 3. Trong hộp thoại cảnh báo, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng bạn muốn xóa mối quan hệ, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Các mối quan hệ tồn tại trong một Mô hình Dữ liệu. Excel cũng tạo một mô hình khi bạn nhập nhiều bảng hoặc liên kết nhiều bảng. Bạn có thể chủ ý tạo một Mô hình Dữ liệu để dùng làm cơ sở cho báo cáo Power View, PivotTable và PivotChart. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel.

  • Bạn có thể hoàn tác một thao tác xóa trong Excel nếu bạn đóng Quản lý Mối quan hệ và bấm Hoàn tác. Nếu bạn đang xóa mối quan hệ trong Power Pivot, không có cách nào để hoàn tác việc xóa một mối quan hệ. Bạn có thể tạo lại mối quan hệ, nhưng hành động này yêu cầu tính toán lại đầy đủ các công thức trong sổ làm việc. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra trước khi xóa một mối quan hệ được dùng trong công thức. Hãy xem Tổng quan về Mối quan hệ để biết chi tiết.

  • Hàm RELATED Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) dùng mối quan hệ giữa các bảng để tra cứu các giá trị có liên quan trong một bảng khác. Nó sẽ trả về các kết quả khác nhau sau khi mối quan hệ này bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm RELATED.

  • Ngoài việc thay đổi PivotTable và kết quả công thức, cả việc tạo và xóa các mối quan hệ sẽ khiến cho sổ làm việc được tính toán lại, mà quá trình này có thể mất một thời gian.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×