Xóa cuộc hẹn hoặc cuộc họp

Có đôi khi bạn muốn xóa một buổi họp hoặc cuộc hẹn (hoặc một chuỗi) khỏi lịch, chẳng hạn như khi một dự án đã kết thúc và không có lý do gì để hội họp nữa.

 1. Ở cuối màn hình, bấm Lịch.

  Lịch trên thanh Dẫn hướng
 2. Bấm chuột phải vào cuộc hẹn, trỏ tới Xóa rồi sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa một cuộc họp hoặc buổi hẹn đơn lẻ, hãy chọn một tùy chọn bên dưới Lần xuất hiện.

  • Để xóa một chuỗi cuộc họp hoặc cuộc hẹn, hãy chọn một tùy chọn bên dưới Chuỗi.

   Xóa một cuộc họp hoặc buổi hẹn
   Bấm chuột phải vào mục, chọn Xóa, sau đó bấm vào một tùy chọn.

Hủy cuộc họp khác với xóa cuộc họp. Bạn có thể hủy một cuộc họp vì đang đi công tác trong khi cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, nhưng bạn vẫn muốn tiếp tục họp khi quay trở về. Để biết thông tin về cách hủy cuộc họp, hãy xem Hủy cuộc họp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×