Xóa các site và tuyển tập site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị site có mức cấp phép toàn quyền kiểm soát người có thể xóa bỏ một site con cụ thể trong tuyển tập trang hoặc tuyển tập trang.

  1. Trên trang chủ của trang cổng thông tin, bấm vào menu Hành động trang , đặt con trỏ trên Trang thiết đặt, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị trang , bấm site và Workspace.

  3. Bên cạnh tên của trang mà bạn muốn xóa, bấm xóa bỏ, sau đó bấm xóa một lần nữa trên trang xác nhận.

Khi bạn xóa một trang Web mức cao nhất, bạn cũng xóa bất kỳ trang con bên dưới nó. Trước khi bạn xóa một trang web, hãy đảm bảo xác nhận rằng có không có site con bên dưới nó, hoặc bạn không còn cần site con bên dưới nó. Bạn không thể khôi phục trang phụ, trừ khi bạn có một phiên bản sao lưu của nó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×