Xóa bỏ video hay GIF hoạt hình từ bản trình bày của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trong dạng xem thường, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, bấm tab bản chiếu , sau đó bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu chứa đa phương tiện không mong muốn.

    Ghi chú: Nếu video hay GIF hoạt hình không xóa bỏ thì phương tiện đã được chèn vào bản chiếu cái hay bố trí liên kết. Để xóa video hay tệp GIF hoạt hình khỏi trang chiếu cái, trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, hãy bấm Bản chiếu Cái. Trong Dạng xem Bản cái, chọn bản chiếu cái hay bố trí chứa đa phương tiện không mong muốn.

  2. Chọn video hay GIF hoạt hình.

  3. Bấm phím DELETE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×