Xóa bỏ quan hệ

Xóa bỏ quan hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể đôi lúc bạn muốn xóa bỏ mối quan hệ giữa các bảng. Ví dụ, một mối quan hệ không còn có thể hợp lệ, hoặc bạn xóa một trường trong bảng. Quá trình xóa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access được khác với việc xóa bỏ mối quan hệ trong ứng dụng web Access. Bài viết này bao gồm cả hai quy trình.

Để tìm hiểu thêm về những điều vào và ra của mối quan hệ, hãy xem bài viết Tạo, sửa hoặc xóa một quan hệ.

Trong chủ đề này

Xóa bỏ mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Xóa bỏ mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Xóa bỏ mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Quan trọng: Khi bạn loại bỏ một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn cũng loại bỏ bộ phận hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ đó, nếu nó được bật. Kết quả, Access sẽ không còn tự động ngăn chặn việc tạo các bản ghi mồ côi ở bên "nhiều" của mối quan hệ.

Để loại bỏ mối quan hệ bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn xóa bỏ đường quan hệ trong cửa sổ mối quan hệ . Đặt con trỏ sao cho nó chỉ vào đường quan hệ, và sau đó bấm vào đường kẻ. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Với đường quan hệ được chọn, nhấn phím Delete.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

  Lệnh quan hệ trong tab Công cụ Cơ sở dữ liệu

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ mà bạn muốn xóa bỏ. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

  Tất cả bảng có các mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ.

 4. Nhấn phím Delete.

 5. Access có thể hiển thị thông báo Bạn có chắc muốn xóa hẳn các quan hệ đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu không? Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm Có.

 6. Khi bạn kết thúc bằng cách dùng cửa sổ mối quan hệ, bấm lưu để lưu các mối quan hệ của bạn thay đổi bố trí.

Ghi chú: Nếu một trong các bảng nằm trong quan hệ bảng đang được mở — có thể do một người khác, hoặc trong một đối tượng cơ sở dữ liệu mở chẳng hạn một biểu mẫu hoặc dạng xem — bạn sẽ không thể xóa bỏ mối quan hệ đó. Bạn sẽ cần đóng bất kỳ đối tượng nào đang mở có sử dụng các bảng này trước khi thử hủy bỏ quan hệ.

Xóa bỏ mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Cửa sổ mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng web Access. Bạn sử dụng một trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan trong một bảng khác. Để xóa bỏ mối quan hệ giữa hai bảng trong ứng dụng web Access, bạn cần xóa bỏ trường tra cứu và dữ liệu liên kết.

 1. Mở bảng có chứa trường tra cứu bạn muốn xóa bỏ bằng cách bấm vào Sửa bảng.

  Sửa Bảng

 2. Chọn trường tra cứu nhận giá trị của nó từ bảng khác trong ứng dụng web.

 3. Trên tab thiết kế , bên dưới Công cụ bảng, bấm Xóa bỏ trường.

 4. Access Hiển thị thư bạn muốn xóa vĩnh viễn các trường đã chọn (s) và tất cả dữ liệu trong nhiều bản? Bấm để xác nhận việc xóa bỏ trường tra cứu và dữ liệu của nó.

  Ghi chú: Bạn có thể cũng được nhắc bởi Access để xóa một hoặc nhiều chỉ mục khi xóa trường tra cứu. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, bấm .

 5. Bấm lưu để lưu thay đổi thiết kế bảng của bạn.

Bạn muốn chỉ là những điều cơ bản về việc tạo hoặc sửa mối quan hệ? Xem các bài viết sau đây:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×