Xóa bỏ mục khỏi thùng rác của tuyển tập trang

Xóa bỏ mục khỏi thùng rác của tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn hoặc người dùng cuối xóa hầu hết các mục trong SharePoint, chẳng hạn như một tệp, mục danh sách, thư mục hoặc tập tài liệu, một danh sách hoặc thư viện, trang hoặc một workspace, họ đang chuyển sang trang thùng rác. Một số mục, chẳng hạn như tệp có thể được chứa trong mục khác chẳng hạn như thư mục hoặc thư viện. Khi một mục sẽ bị xóa khỏi site hay workspace thùng rác, nó sẽ được đặt trong bộ sưu tập hoặc giai đoạn thứ nhì thùng rác của site.

Nếu bạn đang tìm kiếm để khôi phục các mục từ trang thùng rác, hãy xem khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site.

Ghi chú: 

 • SharePoint thùng rác sẽ khác nhau từ thùng rác trong Windows. Để khôi phục tệp đã xóa trong Windows từ màn hình nền hoặc ứng dụng của bạn, hãy thử Windows thùng rác trước tiên. Để đặt Windows thùng rác của bạn trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem đặt Windows thùng rác trở lại trên màn hình máy tính của bạn.

 • Nếu bạn đang tìm kiếm thùng rác cho OneDrive, đi tới trang OneDrive của bạn và chọn thùng rác ở bên trái của màn hình.

 • Nếu bạn không thấy Thùng Rác    Thùng Rác có lẽ đã bị vô hiệu hóa. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hay máy chủ.

Cập Nhật tháng 1 25, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Xóa bỏ các mục hoặc làm rỗng giai đoạn thứ nhì thùng rác trong SharePoint Online

Thận trọng: Khi bạn xóa một mục từ trang thùng rác của tuyển tập hoặc giai đoạn thứ nhì, nó được loại bỏ vĩnh viễn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây.

  1. Bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Ở dưới cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  SharePoint online thùng rác với mức hai nối kết được tô sáng
 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xóa một hoặc nhiều mục    Di chuột và bấm vòng tròn bên cạnh (các) mục bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm xóa.

   SharePoint Online 2 cấp thùng với nút Xóa được tô sáng
  • Xóa bỏ tất cả các mục    Xóa tất cả các dấu kiểm và bấm đổ thùng rác.

   SharePoint Online 2 cấp thùng rác với đổ thùng rác nút được tô sáng
 4. Trong hộp xác nhận, bấm xóa.

  Thận trọng: Một khi bạn đã xóa một mục khỏi Thùng Rác Giai đoạn thứ Nhì, mục đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Xóa bỏ các mục hoặc làm rỗng giai đoạn thứ nhì thùng rác trong SharePoint Server 2016

Thận trọng: Khi bạn xóa một mục từ trang thùng rác của tuyển tập hoặc giai đoạn thứ nhì, nó được loại bỏ vĩnh viễn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây.

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Trên trang Thùng rác bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  Nối kết cấp SharePoint 2016 hai thùng rác
 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xóa một hoặc nhiều mục    Bấm vào hộp kiểm bên cạnh (các) mục bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

  • Xóa bỏ tất cả các mục    Bấm vào hộp bên cạnh kiểu, sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

   2016 2 cấp thùng rác SharePoint với tất cả các mục được chọn và xóa bỏ được tô sáng
 4. Bấm OK.

Xóa bỏ các mục hoặc làm rỗng giai đoạn thứ nhì thùng rác trong SharePoint 2013

Thận trọng: Khi bạn xóa một mục từ trang thùng rác của tuyển tập hoặc giai đoạn thứ nhì, nó được loại bỏ vĩnh viễn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây.

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Trong hộp thoại thùng rác, bấm Deleted from end user Recycle Bin.

  Thùng rác SharePoint 2013 với xóa từ người dùng được tô sáng
 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xóa một hoặc nhiều mục    Bấm vào hộp kiểm bên cạnh (các) mục bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

   Nút Xóa SharePoint 2013 2 cấp thùng rác
  • Xóa bỏ tất cả các mục    Bấm vào hộp bên cạnh kiểu, sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

   SharePoint 2013 mức 2 thùng với tất cả các mục đã chọn và xóa bỏ nút được tô sáng
 4. Bấm OK.

Xóa bỏ các mục hoặc làm rỗng giai đoạn thứ nhì thùng rác trong SharePoint 2010

Thận trọng: Khi bạn xóa một mục từ trang thùng rác của tuyển tập hoặc giai đoạn thứ nhì, nó được loại bỏ vĩnh viễn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây.

  1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Phần quản trị tuyển tập trang SharePoint 2010 với thùng được tô sáng
 2. Ở phía trên cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xóa một hoặc nhiều mục    Bấm vào hộp kiểm bên cạnh (các) mục bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

  • Xóa bỏ tất cả các mục    Bấm vào hộp bên cạnh kiểu, sau đó bấm Xóa bỏ vùng chọn.

   SharePoint 2010 thùng bin deleteing tất cả các tệp
 4. Bấm OK.

Khôi phục thùng rác Windows trên máy tính

Vì thùng rác Windows không có điều gì để thực hiện với SharePoint, điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn thùng rác để truy xuất các tệp cục bộ mà bạn xóa. Đây là cách để đặt thùng rác lại trên máy tính:

Để khôi phục Thùng rác Windows 10 trên máy tính:

 1. Chọn nút Bắt đầu Nút bắt đầu của Windows 10 , rồi chọn Cài đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. .

 2. Chọn Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng trên máy tính.

 3. Chọn hộp kiểm Thùng Rác > Áp dụng.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 8.1, trượt nhanh từ góc phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm. Nhập biểu tượng trên máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 7, chọn nút Bắt đầu, nhập các biểu tượng máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×