Xóa bỏ một chủ đề trong một thảo luận 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các quyền cụ mặc định trong một thảo luận cho phép tất cả workspace thành viên, ngoại trừ những người có vai trò dành cho khách, để xóa bỏ bất kỳ chủ đề. Lưu ý rằng việc xóa bỏ một mục cũng xóa bất kỳ chủ đề phản hồi liên kết.

  1. Chọn một hoặc nhiều chủ đề.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm xóa.

  3. Bấm OK để xác nhận xóa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×