Xóa bỏ hoặc loại bỏ một công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa bỏ công thức, kết quả của công thức cũng sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn xóa bỏ giá trị, thay vào đó bạn có thể loại bỏ công thức chỉ.

Xóa bỏ công thức

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.

 2. Nhấn Delete.

Loại bỏ một công thức nhưng giữ lại các kết quả

Để thực hiện điều này, bạn sao chép công thức và sau đó dán vào cùng một ô bằng cách sử dụng tùy chọn dán giá trị.

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.
  Nếu công thức là công thức mảng, bạn phải trước tiên hãy chọn tất cả các ô trong phạm vi ô có chứa công thức mảng:

  1. Bấm vào một ô trong công thức mảng.

  2. Trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Đến.

  3. Bấm Đặc biệt.

  4. Bấm Mảng hiện tại.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh Nút .

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi sau đó bấm Dán Giá trị.

Xóa bỏ công thức mảng

Để xóa bỏ công thức mảng, hãy đảm bảo bạn chọn tất cả các ô trong phạm vi ô có chứa công thức mảng. Để thực hiện điều này:

 1. Bấm vào một ô trong công thức mảng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm Tìm & chọn, sau đó bấm Đi đến.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Bấm Mảng hiện tại.

 5. Nhấn DELETE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×