Xóa bỏ clip hoặc bộ sưu tập từ trình tổ chức Clip

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa bỏ một hình từ trình tổ chức Clip

  1. Chọn hình bạn muốn xóa.

  2. Trên menu sửa , bấm xóa bỏ từ trình tổ chức Clip.

Lưu ý: Hành động này sẽ loại bỏ hình mẫu từ bộ sưu tập. Clip vẫn sẵn dùng trực tuyến hoặc trong bộ sưu tập Office.

Xóa tuyển tập các clip từ trình tổ chức Clip

  1. Trong danh sách bộ sưu tập, bấm bộ sưu tập mà bạn muốn xóa.

  2. Bấm chuột phải vào bộ sưu tập, và sau đó, trên menu lối tắt, bấm xóa "Tuyển tập tên".

Lưu ý: Bạn có thể xóa tuyển tập mà bạn đã tạo, nhưng bạn không thể xóa bỏ chỉ đọc của bộ sưu tập clip đi kèm với Microsoft Clip Organizer.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×