Xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của SharePoint site

Xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của SharePoint site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa một mục từ thư viện tài liệu SharePoint , hoặc danh sách, nó không ngay lập tức được loại bỏ khỏi SharePoint. Mục đã xóa đi vào trang thùng rác, nơi họ duy trì cho đến khi chúng được tự động bị loại bỏ khoảng 90 ngày sau này. Trong thời gian đó, bạn có thể khôi phục các tệp vào vị trí ban đầu của họ, hoặc loại bỏ chúng để giải phóng dung lượng lưu trữ.

Quan trọng: SharePoint thùng rác sẽ khác nhau từ thùng rác trong Windows. Để khôi phục tệp cục bộ bị xóa khỏi màn hình nền hoặc ứng dụng của bạn, hãy dùng đầu tiên Windows thùng rác. Để đặt Windows thùng rác của bạn trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem đặt Windows thùng rác trở lại trên màn hình máy tính của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn đang tìm kiếm thùng rác cho OneDrive, đi tới trang OneDrive của bạn và chọn thùng rác ở bên trái của màn hình.

Nếu bạn đang tìm kiếm để khôi phục các mục trong thùng rác của site, hãy xem khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site.

Cập Nhật tháng 1 25, 2017, nhờ khách hàng phản hồi.

Xóa một mục từ trang thùng rác

Để xóa bỏ mục khỏi SharePoint Online thùng rác của Site

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Nút thùng trang nội dung Site SharePoint Online

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình thùng rác Settings trên TechNet.

 2. Trong trang thùng rác, hãy bấm vào hộp ở bên phải của mục hoặc tệp bạn muốn xóa bỏ hoặc khôi phục.

 3. Bấm xóa để xóa bỏ các tệp đã chọn.

  SharePoint Online thùng nút Xóa mục

Ghi chú: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Để xóa tất cả các mục từ SharePoint Online thùng rác của Site

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Nút thùng trang nội dung Site SharePoint Online

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình thùng rác Settings trên TechNet.

 2. Trong trang thùng rác bấm Làm trống thùng rác để xóa tất cả các mục.

  SharePoint Online trống thùng rác của nút

  Nếu Làm trống thùng rác không hiển thị, hãy đảm bảo bạn bỏ chọn tất cả các mục trong thùng rác.

Để xóa bỏ mục khỏi SharePoint 2016 hoặc 2013 trang thùng rác

Ghi chú: Thùng rác Hiển thị chỉ các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã xóa bởi người dùng khác, trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập site. Nếu bạn không thấy thùng rác trên trang web của bạn, nó có thể đã bị tắt bởi người quản trị máy chủ.

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem thùng rác nút bên trong nội dung Site.

  Ghi chú: 

  • Thùng rác Hiển thị chỉ các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã xóa bởi người dùng khác, trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập site.

  • Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình thùng rác Settings trên TechNet.

 2. Trong trang thùng rác, hãy bấm vào hộp ở bên phải của mục hoặc tệp bạn muốn xóa bỏ hoặc khôi phục.

 3. Bấm Xóa lựa chọn để xóa bỏ các tệp đã chọn.

  Xóa bỏ nút SharePoint 2016 thùng trang được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Ghi chú: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Để xóa tất cả các mục từ SharePoint 2016 hoặc 2013 trang thùng rác

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem thùng rác nút bên trong nội dung Site.
 2. Trong trang thùng rác bấm Làm trống thùng rác để xóa tất cả các mục.

Làm trống tất cả các mục trong thùng rác

Để xóa bỏ mục khỏi SharePoint 2007 hoặc 2010 trang thùng rác

 1. Bấm vào Thùng rác trên thanh khởi động nhanh (bạn có thể cần phải cuộn xuống).

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh

  Nếu Thùng rác không hiển thị trên thanh khởi động nhanh, bấm Tất cả nội dung trang, và cuộn xuống dưới cùng.

  Ghi chú: 

  • Thùng rác Hiển thị chỉ các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã xóa bởi người dùng khác, trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập site.

  • Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình thùng rác Settings trên TechNet.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục hoặc tệp.

  SharePoint 2007 thùng thoại với các mục được chọn
 3. Bấm vào Xóa Lựa chọn.

  SharePoint 2007 thùng thoại với xóa lựa chọn được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Ghi chú: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh

  Nếu Thùng rác không hiển thị trên thanh khởi động nhanh, bấm Tất cả nội dung trang, cuộn xuống cuối và bấm vào Thùng rác.

 2. Trên trang Thùng rác bấm vào hộp ở bên trái của kiểu ở phía trên cùng của cột đầu tiên, sau đó bấm Xóa lựa chọn để xóa tất cả các mục.

  SharePoint 2010 thùng bin deleteing tất cả các tệp
 3. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Tôi có thể lấy lại mục xóa từ trang web SharePoint thùng rác?

Khi bạn mở thùng rác, bạn sẽ chỉ thấy mục mà bạn đã xóa. Khi bạn xóa một mục từ một trang thùng rác của nó tự động chuyển thành giai đoạn thứ nhì hoặc trang thùng rác của tuyển tập nơi nó vẫn còn cho một kỳ hạn đặt cho đến khi nó được hoàn toàn tẩy từ SharePoint. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, để biết thêm thông tin về tính năng này, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa.

Khôi phục thùng rác Windows trên máy tính

Vì thùng rác Windows không có điều gì để thực hiện với SharePoint, điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn thùng rác để truy xuất các tệp cục bộ mà bạn xóa. Đây là cách để đặt thùng rác lại trên máy tính:

Để khôi phục Thùng rác Windows 10 trên máy tính:

 1. Chọn nút Bắt đầu Nút bắt đầu của Windows 10 , rồi chọn Cài đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. .

 2. Chọn Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng trên máy tính.

 3. Chọn hộp kiểm Thùng Rác > Áp dụng.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 8.1, trượt nhanh từ góc phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm. Nhập biểu tượng trên máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 7, chọn nút Bắt đầu, nhập các biểu tượng máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×