Xóa bỏ các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn

Xóa bỏ các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dữ liệu trùng lặp thường creep khi nhiều người dùng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cùng lúc, hoặc nếu cơ sở dữ liệu không được thiết kế để kiểm tra các mục trùng lặp. Thật dễ dàng hơn để sử dụng truy vấn khi bạn muốn xóa bỏ nhiều dữ liệu trùng lặp. Bước đầu tiên là để Tìm các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Ghi chú: Phương pháp được mô tả trong bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access.

Trước khi xóa bỏ bất kỳ dữ liệu nào

Bạn không thể hoàn tác việc xóa bỏ dữ liệu, vì vậy hãy đảm bảo dữ liệu của bạn đã sẵn sàng trước khi bạn thử xóa bỏ các bản ghi trùng lặp.

 • Hãy đảm bảo tệp không ở dạng chỉ đọc.

 • Nếu bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu với người khác, hãy yêu cầu họ đóng các đối tượng mà bạn muốn làm việc trên đó để tránh các xung đột dữ liệu có thể xảy ra.

 • Nếu bạn có quyền để mở cơ sở dữ liệu trong chế độ dành riêng: bấm tệp >mởvà chọn cơ sở dữ liệu. Bấm vào mũi tên bên cạnh mở và bấm Mở riêng.

 • Quan trọng nhất, hãy nhớ sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn. Chỉ có một cách khôi phục bản ghi đã xóa là khôi phục chúng từ bản sao lưu. Thao tác xóa cũng có thể xóa bỏ bản ghi trong bảng liên quan.

Ghi chú: Để phục hồi từ một bản sao lưu, bạn hãy đóng và đổi tên tệp gốc để bản sao lưu có thể dùng tên của bản gốc. Gán tên của bản gốc cho bản sao lưu, rồi mở nó trong Access.

Tạo và chạy truy vấn xóa

 1. Bấm tab tạo > Thiết kế truy vấn và trong hộp thoại Hiện bảng , bấm đúp vào bảng mà bạn muốn xóa bỏ bản ghi.

 2. Bấm đúp dấu sao (*) để thêm tất cả các trường bảng vào trình thiết kế truy vấn.

 3. Hãy thêm những trường bạn sẽ dùng để xác định các bản ghi cần xóa bỏ. Ví dụ, giả sử một khách hàng không còn giao dịch nữa và bạn cần xóa bỏ toàn bộ các đơn hàng chưa giải quyết của khách hàng đó. Để chỉ tìm các bản ghi đó, bạn có thể thêm các trường ID Khách hàng và Ngày Đặt hàng vào lưới thiết kế.

 4. Bạn cũng có thể Thêm tiêu chí trong hàng tiêu chí. Ví dụ, bạn có thể thêm ID khách hàng của khách hàng đã xảy ra ngoài doanh nghiệp và ngày sau đó đơn hàng của khách hàng đó không hợp lệ.

 5. Xóa hộp kiểm Hiện cho từng trường tiêu chí.

 6. Trên tab Thiết kế, hãy bấm Chạy. Kiểm tra xem truy vấn có trả về các bản ghi mà bạn muốn xóa hay không.

 7. Bấm Dạng xem thiết kế và trên tab thiết kế , bấm xóa. Access sẽ thay đổi truy vấn chọn thành truy vấn xóa, ẩn Hiển thị hàng trong phần dưới của lưới thiết kế, rồi thêm xóa hàng.

 8. Xác nhận thêm lần nữa trước khi bạn chạy truy vấn xóa: hãy đảm bảo hàng Xóa bỏ trong cột * (tất cả các trường) hiển thị TừỞ đâu sẽ hiển thị trong bất kỳ cột tiêu chí nào.

 9. Trên tab Thiết kế, hãy bấm Chạy > .

Để biết thêm, hãy xem so sánh hai bảng và tìm các bản ghi mà không có kết quả khớp.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×