Xóa Thư mục Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dọn dẹp danh sách các thư mục tìm kiếm của bạn bằng cách xóa bỏ những thư mục bạn không cần nữa.

  1. Nhấn Ctrl + 6 để chuyển đến danh sách Thư mục trong Ngăn Thư mục.

  2. Bấm đúp vào Thư mụcTìm kiếm để bung rộng danh sách thư mục.

  3. Bấm chuột phải vào thư mục bạn muốn loại bỏ và bấm Xóa bỏ Thư mục.

    xóa thư mục tìm kiếm

Quan trọng: Việc xóa bỏ thư mục Tìm kiếm chỉ là xóa dạng xem, chứ không xóa thư thực sự. Tuy nhiên, nếu bạn mở hoặc chọn các thư trong thư mục Tìm kiếm và xóa chúng thì bạn sẽ xóa thư thực sự.

Để biết thông tin về cách sử dụng thư mục Tìm kiếm để xem nhanh những thư thỏa mãn các tiêu chí mà bạn thiết lập, chẳng hạn như tất cả các thư từ người quản lý của bạn, hãy xem Tạo Thư mục Tìm kiếm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×