Xóa ô, hàng hoặc cột trên biểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa ô, Microsoft Graph sẽ loại bỏ nội dung của ô (văn bản và giá trị) hoặc định dạng nhưng rời khỏi các ô trống trên biểu dữ liệu.

Để loại bỏ các ô từ biểu dữ liệu và shift xung quanh các ô để điền vào khoảng trống, hãy xóa các ô thay vào đó. Làm thế nào để xóa ô, hàng, hoặc cột trên biểu dữ liệu.

  1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  2. Chọn ô, hàng hoặc cột bạn muốn xóa.

    Làm thế nào?

  3. Trên menu sửa , trỏ tới xóa, sau đó bấm tất cả, nội dunghoặc định dạng.

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào một ô và sau đó nhấn DELETE hoặc BACKSPACE, đồ thị sẽ loại bỏ nội dung của ô nhưng không loại bỏ bất kỳ định dạng ô.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×