Xén ảnh trong trình quản lý ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trên thanh công cụ định dạng , hãy bấm Sửa ảnh.

 2. Trong ngăn tác vụ Sửa ảnh , bên dưới sửa bằng cách dùng các công cụ, bấm xén.

 3. Xác định cách bạn muốn xén ảnh:

  Sử dụng núm điều khiển xén

  Bạn có thể sử dụng thủ tục này nếu một ảnh đã chọn hoặc nhiều ảnh cùng kích thước được chọn.

  1. Kéo núm điều khiển xén để thay đổi ảnh thành các kích thước bạn muốn.

  2. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

   Xác định một tỷ lệ khung ảnh và hướng

   Bạn có thể sử dụng thủ tục này nếu một hoặc nhiều ảnh được chọn. Nếu nhiều ảnh kích cỡ khác nhau được chọn, đây là cách duy nhất bạn có thể xén tất cả các ảnh cùng một lúc.

  3. Trong hộp tỷ lệ khung ảnh , chọn tỷ lệ bạn muốn dùng, sau đó chọn hướng ngang hoặc dọc .

  4. Để xén ảnh của bạn, hãy bấm OK.

Ghi chú: 

 • Để hoàn tác một sửa, bấm hoàn tác trên menu sửa . Chỉnh sửa cho ảnh sẽ không được lưu cho đến khi bạn lưu chúng.

 • Để xén một bên của hình ảnh, hãy kéo núm điều khiển trung tâm ở bên đó vào trong. Để giữ nguyên tỉ lệ khung ảnh của vùng xén hiện tại, nhấn giữ phím SHIFT khi kéo núm điều khiển bất kỳ, hoặc chỉ định một tỷ lệ khung ảnh trong hộp tỷ lệ khung ảnh . Để duy trì điểm trung tâm của vùng xén, nhấn giữ phím CTRL trong khi kéo núm điều khiển bất kỳ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×