Xén ảnh trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chèn một ảnh vào ghi chú của bạn, bạn có thể quyết định rằng nó hiển thị nhiều hơn bạn muốn hoặc cần. Ví dụ, ảnh mà bạn đã thực hiện với điện thoại di động của bạn có thể hiển thị quá nhiều nền và đổi kích cỡ toàn bộ ảnh giúp cho phần bạn quan tâm diện mạo quá nhỏ. Microsoft OneNote cho phép bạn cắt xén ảnh trên iPhone hoặc iPad của bạn trước khi chèn nó trong ghi chú của bạn.

iPad

  1. Hãy làm theo các bước được nêu trong chèn một ảnh trong Microsoft OneNote.

  2. Trước khi gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm để chèn một ảnh bạn đã chọn, gõ nhẹ vào biểu tượng xén trong góc dưới bên phải.

  3. Kéo bất kỳ núm điều khiển bốn xuất hiện trên ảnh đã chọn để chọn các phần của ảnh mà bạn muốn giữ lại. (Các phần của hình ảnh xuất hiện bên ngoài lựa chọn này sẽ được xén đi vắng.)

  4. Gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc dưới bên phải để hoàn tất việc xén ảnh.

  5. Gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm một lần nữa để chèn ảnh đã xén trong ghi chú của bạn. Nếu bạn thay đổi ý và không muốn chèn ảnh đã xén, hãy gõ nhẹ vào mũi tên lùi trong góc dưới bên trái.

iPhone

  1. Hãy làm theo các bước được nêu trong chèn một ảnh trong Microsoft OneNote.

  2. Trước khi gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm để chèn một ảnh bạn đã chọn, gõ nhẹ vào biểu tượng xén trong Trung tâm trên cùng.

  3. Kéo bất kỳ núm điều khiển bốn xuất hiện trên ảnh đã chọn để chọn các phần của ảnh mà bạn muốn giữ lại. (Các phần của hình ảnh xuất hiện bên ngoài lựa chọn này sẽ được xén đi vắng.)

  4. Gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc trên bên phải để hoàn tất việc xén ảnh.

  5. Gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm một lần nữa để chèn ảnh đã xén trong ghi chú của bạn. Nếu bạn thay đổi ý và không muốn chèn ảnh đã xén, hãy gõ nhẹ vào mũi tên lùi trong góc trên bên trái.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×