Xác thực SharePoint Online

Office 365 và SharePoint Online phục vụ cho nền tảng khách hàng lớn có một loạt nhu cầu về khả năng sử dụng và bảo mật. Một số khách hàng không ngại cài nhiều lời nhắc xác thực nếu điều đó có nghĩa là dữ liệu của họ sẽ an toàn hơn trong khi những khách hàng khác chán ghét phải trông thấy nhắc nhở đăng nhập, đặc biệt là trong tình huống mà có vẻ như thể là SharePoint Online đã biết ai là người dùng. May mắn, các khách hàng không phải chọn giữa khả năng sử dụng hoặc bảo mật vì ngày nay những yếu tố này hoạt động cùng nhau theo nhiều cách thức tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các cách mà những yếu tố này hoạt động cùng nhau để thỉnh thoảng quý vị quay trở lại để tìm hiểu nhiều hơn.

Sơ đồ sau đây trình bày đại cương qui trình xác thực SharePoint Online như đang hoạt động ngày nay. Sơ đồ sẽ hướng dẫn sơ bộ cách kịch bạn hoạt động sử dụng Nhà cung cấp Định danh của riêng bạn (IdP) hoặc idP Azure Active Directory (Azure AD) mặc định.

Cookie Xác thực Liên bang (FedAuth) dành cho mỗi site cấp cao nhất trong SharePoint Online chẳng hạn như site gốc, MySite, site Quản trị và site Công cộng. Cookie Xác thực Liên bang gốc (rtFA) được dùng trên tất cả SharePoint Online. Khi người dùng truy nhập site cấp cao nhất mới hoặc một trang khác của công ty, cookie rtFA được sử dụng để xác thực người dùng một cách im lặng mà không có lời nhắc. Khi người dùng đăng xuất khỏi SharePoint Online, cookie rtFA sẽ bị xóa.

Quy trình Xác thực trong SharePoint Online

Phiên và cookie tồn tại liên tục

Theo mặc định, tất cả các cookie SharePoint Online là cookie phiên. Các cookie này không được lưu vào bộ đệm ẩn cookie của trình duyệt và thay vào đó sẽ bị xóa bất cứ khi nào trình duyệt được đóng. Azure AD cung cấp một nút "Duy trì Đăng nhập cho Tôi" trong quá trình đăng nhập sẽ truyền một tín hiệu đến Office 365 để bật cookie tồn tại liên tục. Các cookie này được lưu vào bộ đệm ẩn của trình duyệt và sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi đóng trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính.

Cookie tồn tại liên tục có ảnh hưởng lớn về trải nghiệm đăng nhập bằng cách giảm số lượng các lời nhắc xác thực mà người dùng nhìn thấy. Cookie tồn tại liên tục cũng rất cần thiết đối với một số tính năng SharePoint Online, chẳng hạn như Mở bằng ExplorerÁnh xạ Ổ đĩa.

Để biết thêm thông tin về thời gian chờ phiên, hãy xem các mục xem lại bài viết của chúng tôi Thời gian chờ phiên đối với Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×