Xác nhận thiết đặt bảo vệ bằng thiết bị trên PC Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xác nhận được đặt chính sách thiết bị Windows 10

Sau khi bạn thiết lập thiết bị chính sách, nó có thể mất vài giờ cho chính sách có hiệu lực trên thiết bị của người dùng. Bạn có thể xác nhận các chính sách có hiệu lực bằng xem màn hình thiết đặt Windows khác nhau trên các thiết bị của người dùng. Vì người dùng sẽ không thể sửa đổi các thiết đặt Windows Update và Windows Defender diệt vi-rút trên thiết bị Windows 10, rất nhiều các tùy chọn đó sẽ bị xám mờ.

 1. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn khởi động lại và xác nhận rằng tất cả thiết đặt được mờ đi.

  Tất cả các tùy chọn khởi động lại được mờ đi.
 2. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn nâng cao và xác nhận rằng tất cả thiết đặt được mờ đi.

  Tùy chọn cập nhật Windows nâng cao tất cả mờ đi.
 3. Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update > tùy chọn nâng cao > chọn cách Cập Nhật được chuyển phát.

  Xác nhận rằng bạn có thể thấy thông báo (màu đỏ) mà một số thiết đặt được ẩn hoặc quản lý bởi tổ chức của bạn, và tất cả các tùy chọn được mờ đi.

  Chọn cách chuyển phát được cập nhật trang cho biết thiết đặt được ẩn hoặc quản lý bởi tổ chức của bạn.
 4. Để mở Trung tâm bảo mật Windows Defender, đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Defender > bấm Mở Windows Defender Trung tâm bảo mật > bảo vệ chống vi-rút & chuỗi hội thoại > vi-rút & đe dọa thiết đặt bảo vệ.

 5. Xác nhận rằng tất cả tùy chọn được mờ đi.

  Các thiết đặt bảo vệ chống vi-rút và lời đe dọa sẽ bị xám mờ.

Chủ đề Liên quan

Tài liệu Microsoft 365 doanh nghiệp và tài nguyên
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business
đặt cấu hình thiết bị cho Windows 10 máy tính cá nhân

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×