Xác nhận địa chỉ của mình sao lưu email cho tài khoản Outlook.com của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm một địa chỉ email vào tài khoản Outlook.com của bạn, chúng tôi gửi email yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của bạn thuộc về bạn.

Để xác nhận địa chỉ email sao lưu của bạn, hãy làm như sau:

  1. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản này, đăng nhập bằng địa chỉ email mà đã được xác nhận.

    Lưu ý: Nếu bạn cố gắng đăng nhập bằng địa chỉ email mà vẫn chưa xác nhận, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận nó lại.

  2. Đăng nhập vào địa chỉ email bạn thêm và tìm kiếm một thông điệp email xác nhận trong hộp thư đến của bạn.

  3. Mở email xác thực và bấm vào nối kết cho biết điều gì đó như sau:

    Nếu bạn thêm địa chỉ email này là một biệt danh, hãy dùng nối kết này để xác nhận: https://account.live.com/Aliases/Verify?aliasname=example

  4. Trong Outlook.com, trên trang quản lý bí danh tài khoản của bạn vào, bên dưới bí danh tài khoản, bạn sẽ thấy email địa chỉ bạn đã thêm.

    Xác nhận địa chỉ email của bạn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×