Xác minh chữ ký điện tử trên email có chữ ký

Xác minh chữ ký điện tử trên email có chữ ký

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi ai đó kiểm tra danh tính của bạn để chắc chắn rằng bạn là người mà bạn đang tự nhận, điều quan trọng là họ khớp được hình ảnh nhận dạng với khuôn mặt của bạn. Tương tự, khi bạn nhận thư trong Microsoft Outlook có chứa chữ ký số, điều quan trọng là xác minh người ký là người mà bạn nghĩ họ là người đó.

 1. Mở thư có chữ ký điện tử.

 2. Nhìn vào dòng trạng thái Được Ký Bởi để kiểm tra địa chỉ email của người đã ký thư. Việc kiểm tra địa chỉ email trong dòng Từ  là không đủ — bạn muốn xác minh ai là người thực sư ký thư, chứ không chỉ ai đã gửi thư.

  Quan trọng: Nếu địa chỉ email trong dòng Từ không khớp với địa chỉ email trong dòng trạng thái Được Ký Bởi, dòng Được Ký Bởi là dòng bạn nên dùng để xác định ai là người đã thực sự gửi thư.

 3. Để kiểm tra chữ ký có hợp lệ hay không, hãy bấm Biểu tượng chữ ký điện tử trên dòng trạng thái Được Ký Bởi. Sau đó, để xem thêm thông tin về chữ ký điện tử, hãy bấm Chi tiết.

  Ghi chú: 

  • Nếu chữ ký điện tử không hợp lệ, có thể có nhiều nguyên nhân. Ví dụ, chứng chỉ của người gửi có thể đã hết hạn, nó có thể đã bị thu hồi bởi cơ quan cấp chứng chỉ (CA) hoặc máy chủ xác minh chứng chỉ có thể không hoạt động. Thông báo cho người gửi thư về vấn đề.

  • Nếu đại diện đã gửi thư thay mặt cho một người khác, khi đó tên của người được ủy quyền được liệt kê như là người gửi.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×