Xác định tìm thiết đặt cho một tuyển tập trang hoặc một site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể xác định cách thức tìm kiếm sẽ hoạt động cho một tuyển tập trang hoặc một site. Hộp tìm kiếm được chia sẻ ở phía trên cùng của hầu hết các trang sử dụng các thiết đặt tìm kiếm. Bất kỳ thiết đặt nào bạn xác định ở mức tuyển tập trang áp dụng cho tất cả các site trong tuyển tập trang đó, trừ khi bạn xác định các thiết đặt khác cho trang.

Bạn có thể xác định nơi tìm kiếm cần đi tới bằng cách xác định URL của Trung tâm tìm kiếm của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một trung tâm tìm kiếm doanh nghiệp trên trang web của bạn, nơi người dùng có thể tìm kiếm mọi thứ trong công ty của bạn, bạn có thể nhập URL của trang đó. Nếu bạn không nhập một URL Trung tâm tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ đi đến Trung tâm tìm kiếm mặc định, có tại < host_name > /search/.

Khi bạn tạo tuyển tập site Trung tâm tìm kiếm doanh nghiệp SharePoint sẽ tạo ra một trang chủ mặc định tìm kiếm và trang kết quả tìm kiếm mặc định. Ngoài ra, một số trang được gọi là tìm kiếm dọc cũng được tạo ra. Tìm kiếm dọc được tùy chỉnh cho tìm kiếm nội dung cụ thể, chẳng hạn như mọi người, hội thoại và video, và hiển thị kết quả tìm kiếm được lọc và định dạng cho kiểu nội dung cụ thể hoặc lớp học.

Để biết thêm về cách tạo và tùy chỉnh một trung tâm tìm kiếm cho trang của bạn, hãy xem quản lý trung tâm tìm kiếm trong SharePoint Online.

Bạn có thể thay đổi những kết quả tìm kiếm trang truy vấn được gửi đến. Theo mặc định, truy vấn được gửi đến cùng một trang kết quả tìm kiếm như mẹ, nhưng bạn có thể ghi đè này cho một tuyển tập trang hoặc một site.

Bạn cũng có thể cấu hình dẫn hướng tìm kiếm cho một trang web. Với dẫn hướng tìm kiếm, người dùng có thể di chuyển nhanh giữa các trang dọc tìm kiếm khác nhau. Nối kết dẫn hướng được hiển thị trong phần Web dẫn hướng tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm và cũng có thể được hiển thị như là một menu thả xuống trong hộp tìm kiếm.

Lưu ý:  Có thể mất đến 30 phút các thay đổi mới có hiệu lực.

 1. Trong tuyển tập trang của bạn, đi tới thiết đặt, bấm thiết đặt trang và sau đó bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm Thiết đặt tìm kiếm.

 2. Để chỉ định một trung tâm tìm kiếm, trong hộp URL của Trung tâm tìm kiếm , hãy nhập URL của trang Trung tâm tìm kiếm.

 3. Để thay đổi nào trang kết quả tìm kiếm truy vấn được gửi đến, trong phần nào kết quả tìm kiếm trang nên truy vấn được gửi đến?, bỏ chọn dùng cùng thiết đặt trang kết quả là mẹ của tôi, sau đó chọn một trong những thao tác sau:

  • Gửi truy vấn vào một kết quả tùy chỉnh trang URL.
   Nhập URL. URL tùy chỉnh có thể tương đối hoặc tuyệt đối và cũng có thể bao gồm mã thông báo đặc biệt, chẳng hạn như {SearchCenterURL}.
   Ví dụ: /SearchCenter/Pages/results.aspx hoặc http://server/sites/SearchCenter/Pages/results.aspx.

  • Bật trên menu thả xuống bên trong hộp tìm kiếm, và nút dẫn hướng tìm kiếm dùng đầu tiên là trang kết quả đích. Nếu bạn chọn tùy chọn này, người dùng có thể chọn tìm kiếm dọc trong hộp tìm kiếm khi họ nhập truy vấn.

 4. Bấm OK.

Theo mặc định, một site có cùng thiết đặt tìm kiếm như tuyển tập trang của trang. Tuy nhiên, bạn có thể, ghi đè các thiết đặt này bằng cách xác định cụ thể tìm kiếm thiết đặt cho trang.

 1. Trên trang web của bạn, đi đến thiết đặt, bấm thiết đặt trang, và sau đó dưới Tìm kiếm, bấm Thiết đặt tìm kiếm.

 2. Để chỉ định một trung tâm tìm kiếm, trong hộp URL của Trung tâm tìm kiếm , hãy nhập URL của trang Trung tâm tìm kiếm.

 3. Để thay đổi nào trang kết quả tìm kiếm truy vấn được gửi đến, trong phần nào kết quả tìm kiếm trang nên truy vấn được gửi đến?, bỏ chọn dùng cùng thiết đặt trang kết quả là mẹ của tôi, sau đó chọn một trong những thao tác sau:

  • Gửi truy vấn vào một kết quả tùy chỉnh trang URL.
   Nhập URL. URL tùy chỉnh có thể tương đối hoặc tuyệt đối và cũng có thể bao gồm mã thông báo đặc biệt, chẳng hạn như {SearchCenterURL}.
   Ví dụ: /SearchCenter/Pages/results.aspx hoặc http://server/sites/SearchCenter/Pages/results.aspx.

  • Bật trên menu thả xuống bên trong hộp tìm kiếm, và nút dẫn hướng tìm kiếm dùng đầu tiên là trang kết quả đích.
   Đảm bảo rằng dọc tìm kiếm bạn muốn như mặc định là tùy chọn đầu tiên trong phần Cấu hình dẫn hướng tìm kiếm .

 4. Để cấu hình dẫn hướng tìm kiếm, hãy sửa các thiết đặt trong phần Cấu hình dẫn hướng tìm kiếm như mong muốn. Bạn có thể, ví dụ:

  • Thay đổi tên hiển thị hoặc URL của một tìm kiếm dọc

  • Thay đổi thứ tự của các nối kết tìm kiếm dọc

  • Thêm một tìm kiếm dọc

  Hãy xem phần thay đổi thiết đặt cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm để biết các bước.

 5. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×