Xác định giới hạn ký tự đối với một hộp văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể giới hạn giá trị văn bản mà người dùng có thể nhập một hộp văn bản. Ví dụ, trên mẫu biểu mẫu khảo sát, bạn có thể dùng tính năng này để ngăn không cho người dùng nhập nhiều hơn 500 ký tự trong một hộp chú thích. Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu để con trỏ của người dùng di chuyển tự động để điều khiển kế tiếp trong biểu mẫu sau đạt đến giới hạn ký tự.

  1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản mà bạn muốn giới hạn ký tự, sau đó bấm Thuộc tính hộp văn bản trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào tab Hiển thị .

  3. Bên dưới tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm giới hạn hộp văn bản để , và sau đó xác định số ký tự mà bạn muốn.

  4. Để đặt của người dùng con trỏ chuyển tự động để điều khiển kế tiếp trong biểu mẫu sau khi người đạt đến giới hạn ký tự, hãy chọn hộp kiểm di chuyển đến điều khiển tiếp theo sẽ tự động khi đạt đến giới hạn .

Lưu ý: Nếu bạn bật ngắt đoạn cho hộp văn bản, tùy chọn giới hạn ký tự sẽ không sẵn dùng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×