Xác định dịch vụ nào do máy chủ lưu trữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, trong phần cấu trúc và dịch vụ , bấm dịch vụ trên máy chủ.

 3. Nếu máy chủ đã chọn không phải là máy chủ mà bạn muốn xem dịch vụ, trên dịch vụ trên trang máy chủ, bấm thay đổi máy chủ trên menu máy chủ .

  • Trên trang chọn máy chủ, bấm vào máy chủ mà bạn muốn xem dịch vụ.

 4. Để lọc các dịch vụ được liệt kê, hãy chọn một trong các thao tác sau trên menu dạng xem :

  • Cấu hình. Chọn tùy chọn này để xem dịch vụ mà có thể ngừng hoặc bắt đầu.

  • Tất cả. Chọn tùy chọn này để xem tất cả dịch vụ lưu trữ được máy chủ đã chọn.

  • Để ngừng hoặc bắt đầu một dịch vụ, hãy bấm bắt đầu hoặc ngừng trong cột cho dịch vụ mà bạn muốn bắt đầu hoặc ngừng.

   • Nếu một hộp thông báo xuất hiện yêu cầu xem bạn muốn tiếp tục hay không, hãy bấm OK.

    Cảnh báo: Dừng dịch vụ có thể có hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ: dừng dịch vụ Microsoft Windows SharePoint Services tìm kiếm sẽ khiến các dịch vụ để được dỡ cài đặt trên máy chủ đích và tất cả các tệp chỉ mục bị phá hủy vĩnh viễn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×