Xác định định dạng của Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Định dạng Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) được giới thiệu với Microsoft Office Outlook 2003 hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu và cung cấp dung lượng lưu trữ lớn cho mục và thư mục. Bạn có thể xác định xem tệp dữ liệu Outlook (.pst) ở định dạng hiện tại hoặc cũ hơn.

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

    Lệnh Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

  3. Trên tab Tệp Dữ liệu, hãy chọn tệp dữ liệu bạn muốn xác nhận, rồi bấm Thiết đặt.

  4. Chọn hộp Định dạng để xem nó chứa văn bản Tệp Dữ liệu Outlook hay Tệp Dữ liệu Outlook (97-2002).

    Tệp Dữ liệu Outlook cho biết định dạng mới có hỗ trợ dữ liệu Unicode đa ngôn ngữ và cung cấp khả năng lưu trữ lớn hơn cho các mục và thư mục. Định dạng tệp này không tương thích với Outlook 97-2002. Tệp Dữ liệu Outlook (97-2002) cho biết định dạng cũ, không tương thích với tất cả các phiên bản của Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×