Xác định đường dẫn được quản lý

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách xác định đường dẫn được quản lý, bạn có thể xác định đường dẫn nào trong không gian tên URL của ứng dụng Web được sử dụng cho tuyển tập trang. Bạn có thể chỉ định tuyển tập trang một hoặc nhiều tuyển tập trang tồn tại ở đường dẫn đã xác định. Ví dụ, một đường dẫn rõ ràng của hr cho biết rằng URL http://server/hr là tuyển tập trang, trong khi một đường dẫn đại diện "trang" cho biết rằng con URL của http://server/sites/, chẳng hạn như máy chủ/site/nhóm, là tuyển tập trang.

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

 2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Quản lý ứng dụng Web SharePoint , hãy bấm xác định đường dẫn quản lý.

 3. Trên trang xác định đường dẫn quản lý, nếu bạn muốn xác định đường dẫn được quản lý cho một ứng dụng Web không phải là một được chọn, trong phần Ứng dụng Web , bấm Thay đổi ứng dụng Web trên menu Ứng dụng Web .

  • Trên trang chọn ứng dụng Web, hãy bấm vào ứng dụng Web mà bạn muốn xác định đường dẫn được quản lý.

 4. Trong phần Bao gồm đường dẫn , để xóa một đường dẫn hoặc đường dẫn, chọn hộp kiểm cho những đường dẫn mà bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm xóa bỏ đường dẫn đã chọn.

 5. Trong phần Thêm một đường dẫn mới , bao gồm đường dẫn mới trong không gian tên URL, nhập đường dẫn trong hộp đường dẫn .

 6. Bấm Kiểm tra URL để kiểm tra URL. Trình duyệt Web sẽ mở path chỉ định.

 7. Trong danh sách Type , hãy bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Bao gồm đại diện. Chọn tùy chọn này để bao gồm tất cả đường dẫn được cấp dưới đã xác định đường dẫn.

  • Bao gồm rõ ràng. Chọn tùy chọn này để bao gồm trang được biểu thị bằng đường dẫn đã xác định. Site cấp dưới đã xác định đường dẫn sẽ không được bao gồm.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×