Web kiểm tra tương thích: lỗi Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi bạn phát hành của bạn Microsoft Access 2010 dưới dạng một ứng dụng Web, bạn phải chạy bộ kiểm tra tương thích để đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu tương thích làm cơ sở dữ liệu Web. Nếu bộ kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tương thích với macro trong cơ sở dữ liệu, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi macro, bạn nên sửa trước khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu web.

Bài viết này mô tả điều kiện có thể có macro năm có thể tồn tại trong ứng dụng Access 2010của bạn có thể gây ra các thông báo lỗi macro và cung cấp thông tin để giúp bạn giải quyết lỗi.

Để biết thông tin chung về các lỗi kiểm tra tương thích, hãy xem bài viết Web tương thích kiểm tra các lỗi thông thường.

Định vị và khắc phục lỗi macro ACCWeb104000

Macro không tương thích với Web

Macro đối số không tương thích với Web

Macro đối số giá trị không tương thích với Web

Các ' | 0' macro không tương thích với Web

Macro không tương thích với Web

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ACCWeb104000 với văn bản lỗi, Macro không tương thích với Web, hãy kiểm tra xem ứng dụng Access của bạn chứa bất kỳ các macro sau đây và sau đó loại bỏ chúng:

 • AddMenu

 • ApplyFilter

 • ApplyOrderBy

 • Bíp

 • CopyDatabase

 • CopyObject

 • DeleteObject

 • DisplayHourGlassPointer

 • Hồi báo

 • EmailDatabaseObject

 • FindNextRecord

 • FindRecord

 • GoToPage

 • ImportExportData

 • Khóa Ngăn Dẫn hướng

 • MaximizeWindow

 • MinimizeWindow

 • MoveAndSizeWindow

 • NavigateTo

 • OpenDataAccessPage

 • OpenDiagram

 • OpenFunction

 • OpenModule

 • OpenQuery

 • OpenStoredProcedure

 • OpenTable

 • OpenView

 • OutputTo

 • Bản in

 • Thoát khỏi

 • Đổi tên

 • RepaintObject

 • Khôi phục

 • RunApp

 • RunCommand (Tất cả các tùy chọn khác với undoRecord, SaveRecord và DeleteRecord)

 • RunCode

 • RunSavedImportExport

 • RunSQL

 • SearchForRecord

 • SelectObject

 • SendKeys

 • SetDisplayedCategories

 • SetMenuItem

 • SetValue

 • SetWarnings

 • ShowToolbar

 • SingleStep

 • TransferSharePointList

 • TransferSpreadsheet

 • TransferSQLDatabase

 • TransferText

Sử dụng một hành động macro hợp lệ

Sau khi bạn loại bỏ hành động macro không hợp lệ, bạn có thể sử dụng một hành động macro thích hợp từ danh sách sau đây:

 • SetOrderBy

 • BrowseTo

 • ClearMacroError

 • CloseWindow

 • DeleteRecord-runcommand

 • GoToControl

 • GoToRecord

 • MessageBox

 • OnError

 • OpenForm

 • OpenReport

 • RefreshRecord

 • RemoveAllTempVars

 • RemoveTempVar

 • Truy vấn lại

 • RunCommand (chỉ undoRecord, SaveRecord và DeleteRecord)

 • RunDataMacro

 • RunMacro

 • SaveRecord-runcommand

 • SetFilter

 • SetLocalVar

 • SetOrderBy

 • SetProperty

 • SetTempVar

 • StopAllMacros

 • StopMacro

 • UndoRecord-runcommand

Đầu trang

Macro đối số không tương thích với Web

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ACCWeb104000 với văn bản lỗi,Macro đối số không tương thích với Web, hãy kiểm tra xem ứng dụng Access của bạn chứa bất kỳ đối số sau đây của macro và loại bỏ chúng:

 • CloseWindow - tên đối tượng

 • Kiểu đối tượng CloseWindow

 • CloseWindow-lưu

 • Kiểu đối tượng GoToRecord

 • Tên GoToRecord - đối tượng

 • Giá trị bù trừ GoToRecord

 • MessageBox - bíp

 • Thư

 • MessageBox-kiểu

 • Tiêu đề MessageBox

 • Bộ lọc OpenForm

 • Tên OpenForm-dạng xem

 • Tên OpenReport-bộ lọc

 • Dạng xem OpenReport

 • Biểu thức RunMacro-lặp lại

 • Lặp lại RunMacro đếm

 • Tên SetFilter-bộ lọc

Đầu trang

Macro đối số giá trị không tương thích với Web

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ACCWeb104000 với văn bản lỗi, Macro đối số giá trị không tương thích với Web, kiểm tra xem tham chiếu đối tượng hoặc biểu thức tương thích với Web và loại bỏ bất kỳ là không tương thích. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu thức hợp lệ, hãy xem tạo một biểu thức.

Đầu trang

Các ' | 0' macro không tương thích với Web

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi ACCWeb104000 với văn bản lỗi, vào ' | 0' macro không tương thích với Web. Bạn phải loại bỏ macro không tương thích hành động, đối số hoặc các đối số giá trị từ ứng dụng Access của bạn.

Thể loại bỏ macro AutoKeys và AutoExec macro từ ứng dụng của bạn, và sau đó áp dụng một macro hợp lệ khỏi danh sách sử dụng một hành động macro hợp lệ.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×