WEIBULL (Hàm WEIBULL)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố Weibull. Dùng phân bố này trong phân tích độ tin cậy, chẳng hạn như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

Cú pháp

Hàm WEIBULL (x,alpha,beta,lũy tích)

X    là giá trị để đánh giá hàm.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Tích lũy    sẽ quyết định biểu mẫu của hàm.

Chú thích

 • Nếu x, alpha hoặc beta không phải là số, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của hàm phân phối tích lũy Weibull là:

  Phương trình

 • Phương trình của hàm mật độ xác suất Weibull là:

  Phương trình

 • Khi alpha = 1, hàm WEIBULL trả về phân bố hàm mũ, với:

  Phương trình

Ví dụ

X

Alpha

Beta

Công thức

Mô tả (Kết quả)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[beta],True)

Hàm phân bố tích lũy Weibull cho các đối số đã xác định (0.929581)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[beta],false)

Hàm mật độ xác suất Weibull cho các đối số đã xác định (0,035589)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×