WEBSERVICE (Hàm WEBSERVICE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm WEBSERVICE trong Microsoft Excel.

Ghi chú: 

  • Hàm WEBSERVICE chỉ khả dụng trong Excel 2013 và Excel 2016 for Windows.

  • Lưu ý: Chức năng này có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm trong Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Mô tả

Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet.

Cú pháp

WEBSERVICE(url)

Cú pháp hàm WEBSERVICE có đối số sau đây.

  • Url    Bắt buộc. URL của dịch vụ web.

Chú thích

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép cho yêu cầu GET, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, ví dụ ftp:// hoặc file://, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=WEBSERVICE(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Dữ liệu được trả về sẽ khác nhau, tùy theo truy vấn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×